SAL7387, Act: R°235.1 (404 of 885)
Search Act
previous | next
Act R°235.1  
Act

Transcription

2019-06-19 by kristiaan magnus
Nad(er) hant geslagen ind(er) mat(en) de selve m(eester) b(er)th(elmeeus) dat doen/
woude ende te dien ynde div(er)se pe(n)ni(n)g(en) soe hij v(ers)tont/
onder de wet gestelt hadde hopen(de) dat hem tselve/
nae recht sculdich wae(r) te gebue(re)n D(aer) tegen de/
voirsc(reven) m(eester) b(er)th(elmeeus) sustineerde dat hij met ald(er)hande/
gevalueerd(en) gelde het wae(re)n (½) stuv(er)s zaffeneers oft/
ande(r) pe(n)ni(n)g(en) voir oft nae datu(m) des brieffs d(er) rinte(n)/
d(aer) questie aff was gemu(n)t gestaen soude geestimeert den/
andr(ies) gulden(en) te xxxvi stuv(er)s tvierstael te drie stuv(er)s/
ende alle ande(r) pe(n)ni(n)gen nae advena(n)t nad(er) ordinan(cien)/
bijd(en) hee(r) ende den lande d(aer)op gemaict met meer woird(en)/
ten effecte en(de) ynde voirs(creven) bijd(en) p(ar)tien geallig(er)t Es bijd(en)/
selve(n) raide h(ier)op int lange gelet zijnde den selve(n) p(ar)tie(n)/
get(er)mineert ende uutgesproken dat de voirs(creven) m(eester) b(er)th(elmeeus)/
willen(de) afleggen de voirs(creven) een croone vand(en) tween/
staen(de) t(er) quijtingen te twee malen nae inhoudt va(n)d(en)/
brieven sculdich sal zijn d(aer) voe(r) te leggen(e) voe(r) de/
principale hootpe(n)ni(n)gen de twee deelen in gevalueerd(en)/
groten pe(n)ni(n)gen [gemu(n)t] ende cours hebben(de) voir datu(m) des briefs/
der rinte(n) voirs(creven) ende tderdedeel in cleyne(n) pe(n)ninghen/
d(aer) van (½) stuv(er)s oic als voe(r) gemu(n)t ende cours hebben(de)/
dmi(n)ste sulle(n) mote(n) zijn ende met d(aer) onder altijt den/
burgun(dischen) gulden(en) ge(re)kent te xxxvi stuv(er)s ende alle ande(r) d(enieren)/
nae advena(n)t ind(er) mat(en) dordinan(cien) vand(en) lande d(aer)op/
gemaict dat uuytwijst Ende als vand(en) pachten/
dat hij die sal moegen betalen in ald(er)hande gelde/
nutertijt cours hebben(de) in (con)s(ili)[o] opidi decembr(is) xviii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2019-05-06 by The Administrator