SAL7387, Act: R°284.2 (503 of 881)
Search Act
previous | next
Act R°284.2  
Act
Date: 1494-01-28

Transcription

2019-04-15 by kristiaan magnus
Want joh(ann)es heyms als procur(eur) reyners cleerhage/
geleydt zijnde nae des(er) stadt recht voir zijn wettich/
gebreck uuyt crachte van scepen(en) brieve(n) van loeven(en)/
tot alle(n) den goeden beyde have ende erve henricx van/
bakele willems van ru(m)men(en) arnts svorsters peet(er)s/
en(de) arnts otten gebruede(re)n ende matheeus crane soe wair/
die gelege(n) zijn hem met br(ieven) van des(er) stadt gescreve(n)/
aend(en) meye(r) van halen oft zijne(n) stadthoude(r) alle de/
selve goede behoirl(ijc) heeft doen leve(re)n ende den voirs(creven)/
p(er)sone(n) oft hue(re)n erfgename(n) dach van rechte alh(ier) te co(m)p(ar)e(ren)/
inde banc voir meye(r) ende scepen(en) van loeven(en) doen/
besceyd(en) oft zij d(aer) tegen hadden wille(n) oppone(re)n/
Ald(aer) zij op heden als ten verstreken(en) daige niet geco(m)p(ar)eert/
en zijn noch p(ro)cur(eur) van hue(re)n wegen ende joh(ann)ese/
vand(er) hulst oic als p(ro)cur(eur) des voirs(creven) reyniers co(m)p(ar)e(re)nde/
ende trecht voirt versueken(de) soe verre dat de scep(enen)/
van loeven(en) t(er) maniss(en) smeyers nae dat hen bij resc(ri)pte/
henricx van beringen meyers tot halen behoirl(ijc) gebleke(n)/
heeft tvoirs(creven) exploit gesciet te zijn gewesen hebben/
voir een vo(n)nisse Wair de wed(er)p(ar)tie des voirs(creven)/
geleydd(en) niet en comp(ar)eert voe(r) den opstaen(en) smeyers/
en(de) der scepen(en) datmen den selve(n) geleydd(en) vand(en) voirs(creven)/
goeden houd(en) soude inde macht van zijne(n) beleyde scep(enen) br(ieven)/
en(de) leveri(n)g(en) alsoe v(er)re alst noch voir scep(enen) come(n) es in sca(m)pno ja(nua)[rii]/
xxviii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-25 by kristiaan magnus