SAL7387, Act: R°297.2-V°297.1 (527 of 881)
Search Act
previous | next
Act R°297.2-V°297.1  
Act
Date: 1494-02-04

Transcription

2019-04-16 by kristiaan magnus
Want jaques de bourdiaulx als geleydt nae des(er)/
stadt recht voir zijn wettich gebreck uuyt crachte/
van scepen(en) brieve(n) van loeven(en) tot allen den goeden/
beyde have en(de) erve jouffr(ouwe) jeha(n)nen de bourdiaulx/
wed(uwe) wijlen gerarts del hove soe wair die gelegen/
zijn hem met br(ieven) des(er) stadt gescreve(n) aen allen/
officie(re)n oft hue(re)n stedehoude(re)n alle de selve goede behoirl(ijc)/
heeft doen leve(re)n ende der voirs(creven) jouffr(ouwe) jeha(n)nen ende/
den erfghenamen ende besitters vand(er) selv(er)/
/ dach van rechte te comp(ar)e(re)n inde banck voir meye(r) en(de)/
scepen(en) van loeven(en) doen besceyden oft zij hen d(aer) tege(n)/
hadden willen oppone(re)n Aldair zij op heden als ten/
verstreken(en) daige niet gecomp(ar)eert en zijn noch p(ro)cur(eur)/
van hue(re)n wegen den voirs(creven) geleydd(en) comp(ar)e(re)nde/
en(de) trecht voirt versueken(de) soe verre dat de scep(enen)/
van loeven(en) t(er) maniss(en) smeyers nae dat hen behoirl(ijc)/
gebleken heeft bij rappoirte jans vand(en) bossche(n) des(er)/
stadt bode tvoirs(creven) exploit gesciet te zijne bijd(en) offic(ie)rs/
van melerien ende weys bij genappe gewesen/
hebben voir een vo(n)nisse Wair de wed(er)p(ar)tie des voirs(creven)/
geleydden niet en comp(ar)eert voe(r) dopstaen(en) smeyers en(de)/
der scepen(en) datmen den selve(n) geleydden vanden voirs(creven)/
goede(n) houden soude inde macht van zijne(n) beleyde/
scepen(en) brieven ende leveri(n)gen alsoe v(er)re alst noch/
voir scepen(en) comen es in scampno febr(uarii) iiii[ta]
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-25 by kristiaan magnus