SAL7387, Act: R°313.2 (558 of 885)
Search Act
previous | next
Act R°313.2  
Act
Date: 1494-02-14

Transcription

2019-06-19 by kristiaan magnus
Item vander questien wesen(de) tusschen de scepen(en)/
van gembloers t(er) eenre ende henry cole t(er) ander/
zijden aengaen(de) seke(re)n injurieuse(n) woirden die de selve/
henry ten voirs(creven) scepen(en) wairt gesproken soude/
hebben hebben hen de selve p(ar)tien gesubmitt(er)t/
ende verbonden te weten(e) de voirs(creven) scepen(en) van/
gemblours in henricu(m) hanckart [en(de)] joh(ann)ese vasont secretar(is)/
ende de voirs(creven) henry cole in meeste(re)n b(er)thelmeeuse/
kyp secretar(is) ende janne van udekem voirspreke/
om van p(ar)tien geschille informatie nemen/
ende hue(r) eendrechlige mi(n)lijcke uuytsprake d(aer)/
aff te doene bynnen xv daigen naistcomen(de)/
ende oft zij niet verlijcken en consten dat zij/
in dien gevalle hue(r) gescillen bijd(er) stadt bringe(n)/
sullen om d(aer)aff ald(aer) beslicht te nemen cor(am) eisd(em)
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-25 by kristiaan magnus