SAL7387, Act: R°357.2-V°357.1 (611 of 881)
Search Act
previous | next
Act R°357.2-V°357.1  
Act
Date: 1494-03-10

Transcription

2019-08-19 by kristiaan magnus
Tusschen willem(me) lobbe t(er) eenre ende henr(icke) de/
heymo(n)niez als borge voir gregore motte t(er) ande(r) zijd(en)/
aengaen(de) den derthien mudden corens d(aer) voe(r) wille(m)/
henr(icke) eysschen(de) was xxvii rinsg(ulden) vand(en) xix mudde(n)/
die soe wille(m) seyde bij middele van goed(en) mans/
tussche(n) he(n) veraccordeert wae(re)n bijd(en) selve(n) gregoren/
oft henr(ic) zijne(n) borge uutgereict en(de) betaelt te/
wordden voe(r) seke(r) resten van gevallen lijfrinten die/
willems sweg(er) te weten(e) de v(o)r(screven)? motte uuytstaen(de)/
hadde aen thoff en(de) de goed(en) van melain en(de) dat/
op vuege ende (con)ditie dat wille(m) zijne(n) kuese/
vand(en) voirs(creven) xiii mudden cor(ens) oft xxvii r(ins)g(ulden) d(aer)/
voe(r) mocht doen een maent voe(r) ons(er) vr(ouwen) p(ro)cess(ie)/
dach van loeven(en) Den welken de selve wille(m)/
soe hij seyde gedaen hadde en(de) gecoren de voirs(creven)/
xxvii rinsg(ulden) voe(r) de xiii mudden corens dwelc/
/ hem henr(ic) al ontkinde Es uuytgesproken bijd(en)/
raide vand(er) stadt nae dat henr(ic) meynde te/
gestaen(e) met greyne te betalen(e) ende nae den/
thoen bij willem(me) h(ier)inne geleyt die van zijne(n)/
kuese alsoe ged(aen) te hebben(e) niet en volquam/
nae dien oic wille(m) henric(ke) d(aer)aff den eedt deylde/
den welken de selve henr(ic) aen nam en(de) d(aer)aff/
zijn ontscult dede dat henr(ic) gestaen sal/
met te betalen(e) de voirs(creven) xiii mudden core(n)s/
d(aer) questie aff es In (con)s(ili)[o] op(idi) m(ar)tii x[a]
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-27 by kristiaan magnus