SAL7387, Act: R°383.2 (658 of 885)
Search Act
previous | next
Act R°383.2  
Act
Date: 1494-03-21

Transcription

2019-05-19 by kristiaan magnus
Item ambrose kasin en(de) joha(n)ne le manaise wed(uwe)/
daneels wijle(n) de lieb(er)sart beyde woenen(de) te wave(r)/
hebben geloeft ind(ivisim) m(er)ten(e) vanden veken(en) zesse andr(ies)/
gulden(en) oft xii dobble leeuken(en) voir elken andr(ies) gulden(en)/
ende xii stuv(er)s te betalen(e) deen hellicht d(aer)aff tussche(n)/
mey naistcomen(de) ende dand(er) hellicht te halff oeghst/
d(aer)nae quol(ibe)t ass(ecu)[tu(m)] Ende in gevalle de selve ambrose/
zijn voirs(creven) huysvr(ouwe) tussche(n) dit ende maendaige naistc(omende)/
niet en const gebringen gelijc hij dat geloeft en(de) toe/
geseet heeft zoe sal de selve ambrose alsd(oen) sculdich/
zijn wed(er)o(m)me alh(ier) inde vroente willems le(m)mens/
te comen ende van d(aer) niet sceyden het en wae(re) bij/
consente des voirs(creven) m(er)tens cor(am) vynck zande m(ar)tii/
xxi
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-28 by kristiaan magnus