SAL7387, Act: R°394.3 (688 of 885)
Search Act
previous | next
Act R°394.3  
Act
Date: 1494-04-10

Transcription

2019-09-10 by kristiaan magnus
It(em) de wed(uwe) vrancx wijle(n) uuyt(er) lyemi(n)gen te(n)nen/
potghiet(er)s ende katlijne huer docht(er) wed(uwe) (christ)iaens/
wijlen vand(en) dijcke cleermakers hebben geloeft ind(ivisim)/
den selven henr(icke) xviii st(uvers) alle weken van nu/
voirtane eene(n) stuv(er) d(aer)aff tot dat al betaelt sal sijn en(de)/
oft zijt twee weken liete(n) ov(er)gaen sond(er) bet(aelen) soe soudt/
al gevalle(n) zijn quol(ibe)t ass(ecu)[tu(m)] cor(am) eisd(em)
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-03-01 by kristiaan magnus