SAL7387, Act: R°435.2 (744 of 881)
Search Act
previous | next
Act R°435.2  
Act
Date: 1494-04-30

Transcription

2019-10-29 by kristiaan magnus
Item jehan le clerck van vileer hellebardier en(de)/
dienae(r) ons genad(ichs) he(re)n etsh(er)togen ph(ilip)s in p(rese)ntia/
heeft gekindt ende geleden alse van alsulken twiste/
en(de) gevechte als onlancx leden te weten(e) opten xxviii[te(n)]/
dach van aprille lestleden gebuert mach zijn tussche(n)/
hem t(er) eenre ende eene(n) geheete(n) thijsken vleeschouwe(r)/
tot mechele(n) met zijne(n) (con)sorten t(er) ande(r) zijd(en) ind(er) vrijh(eit)/
van waelhem en(de) buyten der h(er)berghen geheeten/
de meermy(n)ne ald(aer) dat alsulken quetsue(re)n als ald(aer)/
gegeven zijn den selve(n) thijsken en(de) zijne(n) medegeselle(n)/
zijn gesciet ende gedaen bij hem ende niet bij je(n)nijne/
pieret oick hellebardier ons genad(ichs) he(re)n voirs(creven)/
die oick d(aer)omtr(ent) wesen mochte noch bij nyeman(de) and(er)s/
Dragen(de) ende nemen(de) de selve jehan le clerck tselve/
feyt ende des in dien ald(aer) alsoe gebuert es geheel(ijc)/
te hemw(er)ts ende ontdragen(de) en(de) ontlasten(de) d(aer)aff den/
voirs(creven) je(n)nijne ende alle ande(re) diemen uuyt saken/
vanden selven stucke en(de) gevechte e(n)nichssins soude/
moegen willen belasten cor(am) beert cav(er)chon ap(ri)lis/
ultima
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-03-02 by kristiaan magnus