SAL7387, Act: R°506.2 (850 of 881)
Search Act
previous | next
Act R°506.2  
Act
Date: 1494-06-16

Transcription

2019-11-12 by kristiaan magnus
Item jan ooghe heeft bekindt ende belijdt gelooft te hebben/
ende bekint ende gelooft mits dese(n) den prioer vanden/
chartroisen bynnen loven(e) een celle te maken(e) vand(er) metselrie/
nae volcome(n) werc te weten(e) dat hij die begi(n)nen sal des dond(er)/
daighs nae s(in)t jansdach bap(tis)[te(n)] naistcomen(de) ende die te volbri(n)g(en)/
ende volmest te hebben(e) s(in)te denijsmisse oft corts d(aer)nae gelijc/
de vorweerde van die(n) inheeft die de selve jan oeghe gemaict/
heeft met joh(ann)ese heyms wiens brief de selve jan getheekent/
heeft met joh(ann)es hant en(de) joh(annes) heeft den gelike(n) getheeke(n)t bij/
janne oeghe Behoudelijc dat jan sal ontfangen te voren/
xxx rinsguld(en) te xx stuv(er)s tstuck ende alse hij acht d(agen)/
int werc sal hebben geweest sal de selve jan noch ontfang(en)/
xxx r(ins)g(ulden) ende voirtane alle maende xv r(ins)g(ulden)/
tot dat die geheel so(m)me betaelt zij Welcke so(m)me gedraicht/
hondert ende xxxvi [r(ins)g(ulden)] ende dit heeft gelooft de selve jan/
oeghe ter p(rese)ntie(n) he(re)n [vacat] vekenstijl brueders ind(en)/
voirs(creven) goidsh(uyse) getrouwelijc te volmaken(e) nae uuytwijsen(e)/
en(de) beg(ri)p der selver verweerd(er) cor(am) cav(er)chon vynck junii/
xvi
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-03-02 by kristiaan magnus