SAL7387, Act: R°514.2-V°514.2 (874 of 885)
Search Act
previous | next
Act R°514.2-V°514.2  
Act
Date: 1494-06-19

Transcription

2019-11-20 by kristiaan magnus
Allen den ghenen (et)c(etera) dat her wout(er) van he(re)ntout p(ri)este(r)/
in p(rese)ncia heeft geconstitueert gesedt volcome(n) macht/
procu(r)atie ende auctoriteit geg(even) goessen(e) van baussele/
meye(r) van oplynthe(r) willem(me) van baussele natuerlijck/
ja(n)ne vernoijen ja(n)ne vasdraes barthelmeeuse vand(en)/
broeck en(de) ja(n)ne staes aut Alle zijn saken q(ue)stien/
/ ende geschille(n) die hij alsnu uuytstaen(de) heeft oft naemaels/
sal moege(n) hebbe(n) alle zijn jairguld(en) sculde(n) chijse(n) rinte(n)/
pachte(n) opcomi(n)g(en) ende vervallen goede beruerlijc en(de) omberuerl(ijc)/
hoedanich die zijn wair die gelegen zijn oft bevonde(n) moege(n)/
wordden te verware(n) te mane(n) teyssche(n) op te bue(re)n/
ende tontfangen dair voe(r) te pande(n) te daige(n) te beleide(n)/
rasteme(n)te te doen legge(n) die met rechte texeque(re)n en(de) te/
vervolgen te bedingen te wynne(n) te verliesen Alle/
gesc(ri)fte(n) en(de) libelle(n) ov(er) te geve(n) en(de) te nemen te r(e)plice(re)n te/
duplice(re)n (et)c(etera) alzoe wel int pri(n)cipael als int accessoir/
alsoe dicwile en(de) menichwerve(n) als dat behoe(re)n sal/
getuygen te zien zwe(re)n die te battere(n) hue(r) deposicie te/
wederleggen alzoe dicwijle en(de) menichwerve(n) als dat/
gebue(re)n sal moege(n) Ende oft noot gebuerde de voirs(creven)/
sak(en) te conteste(re)n te decline(re)n texcipie(re)n te reco(n)venie(re)n/
te bescudde(n) composicie en(de) mynlike yeffeni(n)ge van/
al des voirs(creven) es te maken den sculders te quite(re)n ende/
volcome(n) quitan(cien) te geven (et)c(etera) in meliori forma promitt(entes)/
rat(um) salvo iusto calculo cor(am) vynck zande junii xix
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-03-02 by kristiaan magnus