SAL7387, Act: R°524.2 (880 of 882)
Search Act
previous | next
Act R°524.2  
Act
Date: 1494-06-23

Transcription

2019-11-25 by kristiaan magnus
It(em) claes berix woenen(de) te wespelair heeft geloeft jacoppe/
fredericx woenen(de) te wesemale xi(½) rinsg(ulden) te xx stuv(er)s tstuck/
halff te bamisse naistcomen(de) en(de) halff te liechtmisse dair/
nae volgen(de) te betale(n) quol(ibe)t ass(ecutu)[m] op vuege en(de) (con)dicie/
dat de vors(creven) jacop fredericx nu absent sijnde t(er) eend(er) en(de)/
de vors(creven) claes berix t(er) ande(r) zijde(n) malcande(re)n quijtscelde(n)/
selen moeten soe de vors(creven) claes van zijnd(er) sijden dat nu/
mits desen doet den voirs(creven) jacoppe op dat de selve jacop/
he(m) van gelijken doet van alle tgene des zij and(er)s/
met malcande(re)n tot dese(n) daighe te seggen(e) en(de) uutstaen(de)/
moegen hebben van voirled(en) gedingen en(de) stucke(n) haeflijck/
en(de) erffelijcke saken comen(de) en(de) spruyten(de) van ja(n)ne van/
wijtsberghe sweer wijle(n) was des vors(creven) claes en(de) des/
d(aer) aen cleeft en(de) and(er)s niet cor(am) beert cav(er)chon junii/
xxiii ante nona(m)
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-03-02 by kristiaan magnus