SAL7387, Akte: R°90.3-V°90.1 (150 van 880)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte R°90.3-V°90.1  
Act
Datum: 1493-09-05

Transcriptie

2019-01-03 door kristiaan magnus
Nae dien olivier van ranst soe bij hem selven/
soe bij claese(n) van huele(n) oft jacoppe(n) wittema(n)s/
sijne(n) procur(eur)s ov(er)lanck gevolght heeft inde banck/
voir meye(r) en(de) scepen(en) van lovenen(en) opde goede jonch(e)r/
ph(ilip)s baillet en(de) jouffr(ouwe) cecilien van lynthe(re) zijnd(er)/
huysvr(ouwe) d(aer)toe hij [na] des(er) stadt recht behoirlijc geleyt/
es ende die hij hem met open(en) br(ieven) vand(er) selv(er)/
stadt gescreve(n) aen allen officie(re)n gedateert opten/
xxii dach van m(er)te lestleden heeft doen leve(re)n/
tot bynckem ond(er) den meye(r) van cu(m)ptich en(de) tot/
aetrode onder den meye(r) van halen en(de) p(ar)tien/
dach van rechte doen beteken(en) soe dat blijct/
soe bijden selven open(en) br(ieven) soe oic bijd(en) rappoirte/
van boud(ewijn) bellens des(er) stadt voetbode dair/
deselve wed(er)p(ar)tie soe bij huer selve(n) soe bij p(ro)cur(eur)s/
altijt tot des(er) daige toe van rechte excluys huer/
teg(en) gep(rese)nteert heeft ende willen oppone(re)n ende/
/ soe verre geopponeert heeft dat dach van berade/
om tantweerden(e) beg(er)t en(de) gedecerneert es Ten ande(re)n/
male dat de p(ro)cur(eur) van m(ijn) jonche(re)n en(de) sijnder/
werdy(n)nen de goede d(aer) de geleydde op spreken/
woude in gescrifte beg(er)t heeft ov(er)gelev(er)t te w(er)den(e)/
ende dat hem dat te gescieden(e) vo(n)nislijc gewese(n)/
es ende dat die dien acht(er)volgen(de) bijd(en) p(ro)cur(eur)/
vand(en) selve(n) geleydden in gescrifte ov(er)gegeve(n)/
zijn gelijc die nae des(er) vo(n)nisse ger(e)gistreert stae(n)/
Ende want uterlijc te des(er) daige deselve m(ijn)/
jonch(e)r m(ijn) jouffr(ouwe) zijn werdy(n)ne noch p(ro)cur(eur) van/
hue(re)n wegen he(m) rechtswerdich maken(de) teg(en) de(n)/
voirs(creven) olivie(r) gecomp(ar)eert en zijn ende de(n)selven/
oliviere selve in p(er)soene comp(ar)e(re)nde trecht v(er)socht/
heeft en(de) hem gep(rese)nteert te verwachten(e) ende/
taenhoeren(e) tverantwerd(en) van zijnd(er) voirs(creven) wed(er)/
p(ar)tien in des(er) ende ut(er)lijc wair zij niet en comp(ar)eerd(en)/
gesustineert dat hem ende sijne(n) beleyde tot zijnd(er)/
wettig(er) scult behoeff de voirs(creven) gelev(er)de goede/
vo(n)nislijc volgen souden ende aengewijst w(er)den/
om die t(er) executie(n) te moege(n) stellen en(de) deselve/
sijn sculden d(aer)aen te moegen verhalen hem des/
gedragen(de) totten rechte Wair op scepen(en) van lov(en)/
gemae(n)t gewijst hebben met vo(n)nisse t(er) maniss(en)/
smeyers dat den voirs(creven) geleydden en(de) sijne(n) beleyde/
de voirs(creven) gelev(er)de goede volgen tot sijnd(er) wettig(er)/
scult behoeff soe verre dat noch voir scepen(en)/
comen Act(um) in scampno cor(am) o(mn)ibus dempto/
wairseghe(re) septembr(is) qui(n)ta
Nagekeken doorKarel Embrechts
ModeratorKarel Embrechts
Laatste update:: 2017-01-25 door kristiaan magnus