SAL7387, Akte: V°107.3-R°108.1 (184 van 880)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte V°107.3-R°108.1  
Act
Datum: 1493-09-14

Transcriptie

2019-01-03 door kristiaan magnus
Want walterus braken die als geleydt nae/
des(er) stadt recht voir sijn wettich gebreck/
uuyt crachte van scepen(en) tot allen den goeden/
beyde have en(de) erve jans bercx en(de) jans beri(n)cx/
zoe wair die gelegen zij hem met brieven van/
des(er) stadt gescreven aend(en) meye(r) van arsschot oft/
zijnen stadthoude(r) te langdorp alle de selve/
/ goede behoirlijc heeft doen leve(re)n ende den selve(n)/
p(er)soenen dach van rechte te compare(re)n alh(ier) inde banc/
voir meye(r) ende scepen(en) van loeven(en) doen besceyden/
oft zij hen d(aer) tegen hadden willen oppone(re)n Ald(aer)/
zij op heden als ten verstreken(en) daige niet gecomp(ar)eert/
en zijn noch nyema(n)t van hue(r) wegen ende arnde/
de brieve(n) als procur(eur) des voirs(creven) walters co(m)p(ar)e(re)nde/
ende trecht voirt versueken(de) soe v(er)re dat de/
scepen(en) van loeven(en) t(er) maniss(en) smeyers nae dat hen/
behoirl(ijc) gebleken heeft bij rescripte willems vand(er)/
hoffstadt meyers van arsschot en(de) van langdorp de/
voirs(creven) leveri(n)ge en(de) dach besceydinge gesciet te zijne/
gewesen hebben voir een vo(n)nisse wair de wed(er)/
p(ar)tie des voirs(creven) geleydd(en) nyet en comp(ar)eert voe(r)/
den opstaen(en) smeyers en(de) der scepen(en) datmen den/
selve(n) geleyd(en) houd(en) soude va(n)den voirs(creven) goeden/
inde macht van zijne(n) beleyde scepen(en) brieve/
en(de) leveringen alsoe verre alst noch voir scepen(en)/
comen es in scampno septembr(is) xiiii
Nagekeken doorKarel Embrechts
ModeratorKarel Embrechts
Laatste update:: 2017-02-08 door kristiaan magnus