SAL7387, Akte: V°113.3-R°114.1 (199 van 880)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte V°113.3-R°114.1  
Act
Datum: 1493-09-22

Transcriptie

2019-01-02 door kristiaan magnus
Welke geluefte es gesciet sonder p(re)judijs vand(en)/
voirs(creven) goirde ende sijnder rechtvorderi(n)gen ende/
leeni(n)ge gesciet met rechte op de goede van bouler/
gebuert voir den acht(er)stel van xviii croenen ende/
viii stuv(er)s lijfpen(sien) die de selve goirdt met scepen(en)/
brieven van loeven(en) op de selve goede heffen(de) es/
dair voe(r) de selve goede behoirl(ijc) gelev(er)t zijn en(de)/
staen op de p(ro)clamatien ende vercoepi(n)gen inden/
/ gevalle de voirs(creven) jan de huy e(n)nigen t(er)mijn/
liet ov(er)gaen sonder voldoen dat dan de selve/
goirdt desen niet tegestaen(de) mette(n) selve(n) v(er)coepe/
voirtvae(re)n soude en(de) sijn voirs(creven) scult en(de) alle costen/
d(aer)op geloepen en(de) noch loepen(de) d(aer)aen nemen soude/
gelijc oft dese geluefte niet en wae(re) gesciet en(de)/
te des(er) meyni(n)gen sullen de selve goede bliven/
gehacht sonder depostue(re)n ond(er) trecht d(er) selv(er) leveri(n)g(en)/
en(de) vo(n)niss(en) alh(ier) d(aer)op gewesen ende oft vand(en) voirs(creven)/
gelev(er)den goeden e(n)nige wordden gedepostueert gemi(n)d(er)[t]/
oft ontvreempt eer de voirs(creven) scult geheel wae(r)/
voldaen dat in dien gevalle oic de selve goirt/
met zijnen voirrecht en(de) leveri(n)gen des(er) geluefte(n)/
niet tegestaen(de) de hande aende goede sal moege(n)/
slaen ende aen de selve goede en(de) vruchten met/
vercoepe d(er) selv(er) de voirs(creven) sijn scult en(de) acht(er)stel/
mette(n) costen voirs(creven) moegen nemen in welk(er) (con)d(icien)/
daniel van glymes geconsenteert heeft cor(am) eisd(em)
Nagekeken doorKarel Embrechts
ModeratorKarel Embrechts
Laatste update:: 2017-02-11 door kristiaan magnus