SAL7387, Act: V°133.2 (235 of 886)
Search Act
previous | next
Act V°133.2  
Act
Date: 1493-10-04

Transcription

2019-01-14 by kristiaan magnus
Item berbele sclercx huysvrouwe cornelis sclercx/
heeft geloeft m(ar)griete(n) vand(en) wouwe(re) wed(uwe)/
roelofs wijlen boxhoe(re)n thien rinsg(ulden) te xx st(uvers)/
tstuck t(er) goed(er) rekeni(n)ge van huyshue(re)n te bet(alen)/
te weten(e) alle weken dairaff vijfthien/
stuvers tot dat volbetaelt sal zijn Met cond(itien)/
oft de voirs(creven) berbele een weeke lyet/
ov(er)gaen sonder betalen dat zij alsdan sculd(ich)/
sal zijn te betalen(e) van twee weken ende/
oft zij de twee weeken laet overgaen sonder/
betalen dat in dien gevalle de voirs(creven) so(m)me/
al gevallen sal zijn ende dat zij sal moege(n)/
gaen panden ten huyse der selv(er) berbelen en(de) die/
panden vercoepen sonder meer rechts te v(er)sueken(e)/
cor(am) horst sub(stitu)[to] burg(imagistr)[o] oct(obris) iiii[ta]
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-12 by kristiaan magnus