SAL7387, Act: V°155.2 (267 of 886)
Search Act
previous | next
Act V°155.2  
Act
Date: 1493-10-22

Transcription

2019-01-14 by kristiaan magnus
Want jan van dormale als geleydt nae des(er) stadt/
recht voir sijn wettich gebreck uuyt crachte van/
scepen(en) brieve(n) van loeven(en) tot allen den goeden/
beyde have en(de) erve he(re)n arnts huene priest(er)s zoe/
wair die gelegen zijn hem met brieve(n) van des(er)/
stadt gescreve(n) aend(en) drossete van rotselair oft zijnen/
stadhoude(r) te wackerzeele alle deselve goede behoirl(ijc)/
heeft doen leve(re)n ende den selve(n) he(re)n arnde dach/
van rechte te co(m)p(ar)e(re)n alh(ier) inde banck voir meye(r) en(de)/
scepen(en) van loeven(en) oft hij hem d(aer)tegen hadde wille/
oppone(re)n doen besceyden Aldair hij op heden als ten/
verstreken(en) daige niet gecomp(ar)eert en es noch p(ro)cur(eur)/
van zijne(n) wegen den voirs(creven) geleydd(en) altijt co(m)p(ar)e(re)nde/
en(de) trecht voirt versueken(de) soe verre dat de scepen(en)/
van loeven(en) t(er) maniss(en) smeyers nae dat hen behoirl(ijc)/
gebleken heeft bij rapporte jans dridoens des(er) stadt/
bode de voirs(creven) leveri(n)ge en(de) dachbesceydinge gesciedt/
te zijne gewesen hebbe(n) voir een vo(n)nisse Wair/
de wed(er)p(ar)tie des voirs(creven) geleydd(en) niet en comp(ar)eert/
voe(r) den opstaen(en) smeyers ende der scepen(en) datmen/
den selven geleydd(en) vanden goed(en) houden soude inde/
macht van zijne(n) beleyde scepen(en) br(ieven) en(de) leveri(n)ge alsoe/
verre alst noch voir scepen(en) comen es in sca(m)pno oct(obris) xxii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-13 by kristiaan magnus