SAL7387, Act: V°155.3-R°156.1 (268 of 886)
Search Act
previous | next
Act V°155.3-R°156.1  
Act
Date: 1493-10-22

Transcription

2019-01-14 by kristiaan magnus
Item arnt de scoesitte(re) geheete(n) de hovemake(re) heeft/
geloeft janne van maelcote ind(en) name van hem ende/
/ tot behoeff jans van colen dat hij alsulk(er) hove(n) kareels/
als hij nu backen sal en(de) geloeft heeft te backen niet/
rue(re)n en sal noch de selve kareele(n) v(er)coepen ten zij dat/
hij ja(n)ne van maelcote(n) en(de) ja(n)ne van colen voirs(creven)/
vernueght sal hebben van sgheens des hij hen sculdich/
es behalven dat zoe wa(n)neer arnt hen d(aer) aff vol/
betalinge doet dat hij dan de selve kareelen behoud(en)/
sal moege(n) voir yema(n)d(e) and(er)s voe(r) den selven prijs/
als hij he(m) die nu vercocht heeft te weten(e) elc duyse(n)t/
voir xxi(½) stuv(er)s cor(am) baets burg(imagistr)[o] oct(obris) xxii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-13 by kristiaan magnus