SAL7387, Act: V°17.2 (26 of 885)
Search Act
previous | next
Act V°17.2  
Act
Date: 1493-07-05

Transcription

2018-12-13 by kristiaan magnus
Vander questien gecomen op heden bijd(en) raide vander/
stadt tusschen adriane van assche t(er) eend(er) ende m(ar)griete(n)/
potent wed(uwe) jans wijlen de witte t(er) and(er) zijd(en) als/
van seke(re)n acht(er)stellig(en) verloepen(en) pachten en(de) ande(r) eysschi(n)g(en)/
en(de) gebreken die deselve adriaen huer eysschen(de) was/
vand(en) moelen geheeten de redinge moelen he(m) en(de) sijnd(er)/
werdynnen toebehoiren(de) Dair op deselve m(ar)griete/
tot seke(re)n daigen van rechte voirled(en) genoech opden/
selve(n) eysch geantwerdt hadde int pri(n)cipael kynnen(de)/
genoech deselve scult behalven dat zij mocht/
uuytneme(n) dat zij niet gehouden en soude zijn inde/
selve pachte(n) der voirs(creven) moelen van des seke(r) ande(r)/
p(er)soene(n) d(aer) inne gewoent hadden Huer des gedragen(de)/
totten selven adriane heeft deselve m(ar)griete als op/
heden getendeert in des(er) om gere(n)voyeert te werdden/
bijd(en) rectoir oft ande(re)n gericht(en) d(aer) zij behoe(re)n mochte(n)/
gem(er)ct dat zij was huysgesin en(de) m(ar)te van meest(er) jans/
mota en(de) dat zij alsoe niet en hadde moegen antw(er)d(en)/
al mochte tselve gebuert sijn sonder sijnen consente/
D(aer)op de voirs(creven) adriaen sustineerde de (contra)rie seggen(de) wa(n)t/
dair lit(is)co(n)testatie was int principael der pechti(n)g(en)/
en(de) moelen aengaen(de) dat zij alh(ier) te rechte bliven soud(en)/
ende in dien verdoelt wae(r) met hue(re)r declinatorie(n)/
Es geappointeert dat deselve m(ar)griete met hue(re)n/
voirnemen(en) in desen verdoelt es mair sculdich sijn/
nae alle(n) voirgesciedeniss(en) alh(ier) tege(n) de voirs(creven) hue(r) wed(er)p(ar)tie/
rechts te plegen in cons(ili)[o] opidi julii v[ta]
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-01-18 by kristiaan magnus