SAL7387, Act: V°188.1 (320 of 886)
Search Act
previous | next
Act V°188.1  
Act
Date: 1493-11-18
Languages:Latinum,Nederlands

Transcription

2019-02-01 by kristiaan magnus
Villicus lovanien(sis) median(tibus) scabinis lovanien(sibus) adduxit/
b(ar)tholomeu(m) bone scrinificem ad o(m)nia et sing(ula) bona/
i(m)mo(bili)[a] et he(re)d(itari)[a] qui(n)tini sochier dicti de slachmolde(re) et/
clarissie dafremont eius uxor(is) ubicu(m)q(ue) locoru(m) tam/
infra lovaniu(m) q(uam) ex(tra) in p(at)ria braban(tie) sit(a) in ma(n)s(ionibus)/
do(m)ibus curt(ibus) t(er)r(is) ar(abilibus) prat(is) pascuis silvis vineis censu/
t(re)censa redd(itibus) et suis p(er)tinen(tiis) univ(er)s(is) pro c(er)t(is) recog(nitionibus)/
et p(ro)miss(ionibus) consc(ri)pt(is) in l(itte)ris scabinoru(m) lovan(iensium) quaru(m)/
tenor sequit(ur) in hec verba Item qui(n)ten sochier/
geheete(n) slachmolde(re) ende clarisse dafremont zijn/
huysvr(ouwe) in p(rese)ntia hebben genomen en(de) bekint/
genome(n) te hebben van b(er)thelmeeuse boone scrij(n)make(r)/
die tselve bekint alsoe uuytgegeven te hebben(e)/
een hoff metten wynnen(de) lande ende alle ande(r)/
toebehoirten alsoet gelegen es bij florivael Te/
houden te hebben ende te wynne(n) van halfm(er)te/
naistcomen(de) eenen t(er)mijn van xii jae(re)n deen nae/
dand(er) zond(er) middel vervolgen(de) elcx jairs ter hellicht/
wy(n)ni(n)gen van alle de vruchte(n) ende p(ro)uffijten die/
vand(en) voirs(creven) goeden jairlijcx comen zulle(n) Behalve(n)/
dat zij op dat hen belieft tallen drie jae(re)n van/
malcande(re)n sullen moegen sceyd(en) et (si)[c] ulterius p(ro)ut/
h(abetu)r in accensa q(uod) h(abetu)r octobr(is) ix libro xcii et h(ab)uit/
q(ue)relas hiis int(er)fueru(n)t cav(er)chon zande nove(m)br(is) xviii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-13 by kristiaan magnus