SAL7387, Act: V°188.2-R°189.1 (319 of 881)
Search Act
previous | next
Act V°188.2-R°189.1  
Act
Date: 1493-11-18

Transcription

2019-04-16 by kristiaan magnus
Want wout(er) van langrode die nae des(er) stadt/
recht voir zijn wettich gebreck uuyt crachte van/
scep(enen) br(ieven) van loeven(en) comen ende geleydt es tot allen/
den goeden beyde have en(de) erve robbeert loenijs/
soe wair die gelegen zijn hem met willem(me)/
le(m)mens vorste(r) alle de goede desselfs robbeerts/
behoirl(ijc) heeft doen leve(re)n ende der huysvr(ouwe) dessels/
robbeerts dach van rechte alh(ier) te co(m)p(ar)er(re)n inde banck/
voir meye(r) ende scepen(en) van loeven(en) oft zij huer d(aer)
//
tegen hadde wille(n) oppone(re)n besceyd(en) es geweest/
Ald(aer) zij niet gecomp(ar)eert en es noch niema(n)t van hue(r)/
wegen den voirs(creven) geleydd(en) comp(ar)e(re)nde en(de) trecht voirt/
versueken(de) soe verre dat de scepen(en) van loeven(en) t(er)/
maniss(en) smeyers nae dat hen bij cleerniss(en) willems/
le(m)mens vorste(r) behoirlijc heeft gebleken de voirs(creven)/
leveri(n)ge ende dach besceydinge behoirl(ijc) gesciet te/
zijne gewijst hebben voir een vo(n)nisse Wair de/
wed(er)p(ar)tie des voirs(creven) geleydd(en) niet en comp(ar)eerde/
voe(r) den opstaene smeyers ende d(er) scepen(en) datme(n) den/
selve(n) geleydd(en) houd(en) soude inde macht va(n) zijne(n) beleyde scep(enen) br(ieven) en(de) leveri(n)g(en)/
alsoe v(er)re alst noch voir scep(enen) come(n) es in sca(m)pno nove(m)br(is) xviii
Contributorskristiaan magnus , Karel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-13 by kristiaan magnus