SAL7387, Act: V°213.2-R°214.1 (365 of 882)
Search Act
previous | next
Act V°213.2-R°214.1  
Act
Date: 1493-12-04

Transcription

2019-02-10 by kristiaan magnus
Item m(er)ten laps sone wijlen jans ende g(er)truydt zijn/
huysvr(ouw) welke m(er)ten es ende eene wijle tijts geweest/
heeft meye(r) der he(re)n deken ende cap(it)le van s(in)[te] pet(er)s/
te loeven(en) van hue(re)r heerlich(eit) ende hove van dormale/
hebben geloeft ind(ivisim) den selven he(re)n deken ende cap(it)le/
jairlijcx wel ende dueghdelijck te betalen de chijsen/
vand(er) selv(er) heerlijch(eit) nae inhoudt des chijsboecxs/
s(in)[te] jansmesse behoudelijc djair dat gevallen es/
s(in)[te] andriemesse a(n)no xcii dwelc zij geloeft hebbe(n)/
te betalen(e) t(er) stont Behalven oick dat de voirs(creven)
//
m(er)ten metten pande(n) die hij voe(r) de selve chijse(n) oft/
e(n)nige van dien uuytwynne(n) sal moege(n) gestaen sal/
aende selve he(re)n Hebben voirt geloeft den selven he(re)n/
altijt tot hue(re)r manissen beet(er) vestich(eit) ende cautie te stelle/
h(ier) voe(r) te stellen alsoe dat hen genoech sal moegen wese(n)/
cor(am) cav(er)chon zande decembr(is) quarta
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-13 by kristiaan magnus