SAL7387, Akte: V°214.2 (364 van 880)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte V°214.2  
Act
Datum: 1493-12-04

Transcriptie

2019-02-10 door kristiaan magnus
Item arnt de waerseghe(re) heeft geloeft willem(me)/
van baussele natuerlijck twee rinsg(ulden) te xx st(uvers)/
tstuck te betalen(e) den eene(n) d(aer)aff te derthienmesse/
naistcomen(de) ende d(er) ande(re)n te vastelavonde d(aer)nae/
volgen(de) quol(ibe)t ass(ecu)[tu(m)] Met cond(itien) oft hij den yersten t(er)mijn/
laet ov(er)gaen dat al gevalle(n) sal sijn ende dat de/
selve willem d(aer)voe(r) sal moegen gaen panden ten/
huyse desselfs arnts sonder voirde(r) recht d(aer)om te/
derven sueken cor(am) horst sub(stitu)[to] burg(imagistr)[o] decembr(is) quarta
Nagekeken doorKarel Embrechts
ModeratorKarel Embrechts
Add. 1

Transcriptie

2019-02-10 door kristiaan magnus
geen addendum!
Nagekeken doorKarel Embrechts
ModeratorKarel Embrechts
Laatste update:: 2017-02-14 door kristiaan magnus