SAL7387, Act: V°217.3-V°218.1 (372 of 883)
Search Act
previous | next
Act V°217.3-V°218.1  
Act
Date: 1493-12-09

Transcription

2019-02-27 by kristiaan magnus
Item jan de becke(re) sone wijlen jans en(de) jan van/
hevere sone wijlen willems beyde woenen(de) tot/
grymb(er)gen in p(rese)ntia hebben genomen en(de) bekint/
/ genomen te hebben van reyne(re)n wijtfliet woenen(de)/
te loeven(en) de goede desselfs reyners hier nae bescr(even)/
gelegen inde p(ro)chie van grymb(er)gen voirs(creven) Te wete(n)/
ierst elff ende een half boende(re)n wynne(n)ts lants luttel/
myn oft meer gelege(n) opt priest(er)ludevelt en(de) opte lange/
hage alsoe ned(er)comen(de) tot bijd(er) tanghe(n) toe ende noch/
eenen beempt houden(de) zesse dach(mael) luttel myn oft meer/
gelege(n) in grymb(er)g(er)broeck welke goede joos wijlen van/
ghestele salig(er) gedachten ende nae zijn doot willem zijn/
sone t(er) hellicht wynni(n)gen gehouden hebben Te houden/
te hebben te wynne(n) en(de) te werven van nu voirtaene/
eenen t(er)mijn van tweelf jae(re)n lanck due(re)nde deen nae/
dande(r) sonder middel vervolgen(de) elcx jairs d(aer)enbynne(n)/
te weten(e) dwynnen(de) lant om ende voe(r) xxii sacken/
en(de) vii halste(re)n rocx goets ende payabels met wa(n)ne/
en(de) vloegele wel bereyt maten van mechele(n) jairl(ijx)/
s(in)[te] andr(ies)messe [ap(oste)ls] te bet(alen) ende te mechele(n) te leve(re)n ende/
d(aer)enboven noch om ende voe(r) xiii halste(re)n t(er)wen die/
zij mijne(n) hee(r) van nassouwe(n) jairlijcx den t(er)mijn due(re)nde/
betalen zullen sonder cost oft last des voirs(creven) reyners/
Ende den voirs(creven) beempt om ende voe(r) zesse rinsgul(den)/
te xx stuv(er)s tstuc jairlijcx s(in)[te] m(er)tensmesse te betalen(e)/
en(de) te loeven(en) te leve(re)n den voirs(creven) reyne(re)n ende h(ie)renbove(n)/
sulle(n) de voirs(creven) wynnen den selven reyne(re)n noch betale(n)/
alle jae(re) s(in)[te] andriesmessse twee steenen vlas en(de) die he(m)/
tot loeven(en) tzijnen huyse leve(re)n jairl(ijx) den voirs(creven) t(er)mijn/
due(re)nde Ende voirts op de vorweerd(en) ende conditien/
alse de voirs(creven) willem van gestele die lestwerff gehoude(n)/
en(de) bebrieft heeft Te weten(e) dat de voirs(creven) wynnen de/
voirs(creven) wynnen(de) lande ten uutgane vand(en) voirs(creven)/
t(er)mijne laten sullen ind(er) manie(re)n navolgen(de) Te weten(e)/
de iiii(½) boende(re)n met roggen oft t(er)wen stoppele(n) loff(elijc)/
o(m)meghedaen op eene voe(r) It(em) de iiii boende(re)n gelegen/
naist d(er) tangen loff(elijc) geackert en(de) gewonne(n) en(de) o(m)ged(aen)/
op vier getidige voren ende met rogge besaeyt en(de)/
een half boend(er) vanden vie(re)n loffelijck ghemest/
/ Item es vorweerde dat de voirs(creven) reyne(r) sal hebbe(n)/
ende aenveerd(en) deen hellicht vanden vruchte(n) nu d(aer)/
wesen(de) ende van desen goeden gecomen dit jair van/
driennegentich ende oft die beeter wae(re)n en(de) die/
meer gedroegen dan xxii sacken vii halste(re)n rogs en(de)/
vi rinsgulden(en) voir reyne(re)n en(de) xiii halste(re)n t(er)wen voir/
mijne(n) hee(r) van nassouwe(n) dat soude reyne(re)n bliven/
in afslage van des de voirs(creven) willem joessone he(m)/
van voirpachte noch sculdich es ende wes die myn/
gedroegen dat soude dese voirs(creven) willem reyne(re)n moete(n)/
voldoen Ende alle dese vorweerd(en) (et)c(etera) cor(am) vynck zande/
decembr(is) ix
Contributorskristiaan magnus , Karel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-14 by kristiaan magnus