SAL7387, Act: V°224.3-R°225.1 (387 of 888)
Search Act
previous | next
Act V°224.3-R°225.1  
Act
Date: 1493-12-12

Transcription

2019-04-12 by kristiaan magnus
Item want de voirs(creven) jan roeloffs en(de) sijn huysvr(ouw)/
den voirs(creven) m(er)ten(e) ov(er)gegoedt hebben de voirs(creven) goed(en)/
inde stadt van dien drie mudden rocx erfpachts die/
de voirs(creven) jan roelofs hem opten derden dach septe(m)br(is)/
a(n)no nonagesimo bekynde voir scepen(en) van loeven(en)/
en(de) d(aer) voe(r) de selve m(er)ten hem nae des(er) stadt recht/
behoirl(ijc) heeft doen leide(re)n tot allen den goeden dessels/
jans en(de) de selve m(er)ten hem beducht dat e(n)nige met/
ande(r) beleyden naemaels die goed(en) soud(en) moege(n)/
/ ontrecken Soe es vorweerde dat de selve m(er)ten/
dien scepen(en) brief van drie mudden core(n)s metten/
beleyde d(aer) uuyt gespruyt in esse en(de) in zijnder/
macht houden zal e(m)mer soe lange tot dat djair/
geboden die hij vanden voirs(creven) goeden doen sal onge/
calengeert gepasseert sulle(n) zijn ende die alsoe/
ongecaleng(er)t zijnde sal den voirs(creven) scepen(en) br(ief) en(de)/
beleyt d(aer) uuyt gespruyt gecasseert ende te nyeute/
gedaen wordden ende anders niet Ende te dier/
meyni(n)gen sal den brieff alh(ier) onder de wet bliven/
tot beyde d(er) selv(er) p(ar)tien behoeff cor(am) eisd(em)
ContributorsKarel Embrechts , kristiaan magnus
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-16 by kristiaan magnus