SAL7387, Act: V°225.1 (385 of 883)
Search Act
previous | next
Act V°225.1  
Act
Date: 1493-12-12

Transcription

2020-01-11 by kristiaan magnus
Want arndt de brieve(re) geheete(n) de mu(n)te(re) die/
als p(ro)viseur ende mo(m)bour der tafelen sheylige(n)geests/
van sinte g(er)truyden te loeven(e) als geleydt nae des(er)/
stadt recht voir zijn wettich gebreck uuyt crachte/
van scepen(en) brieven van loeven(e) tot allen den goed(en)/
beyde have ende erve jans wants geheeten van/
haeght soe wair die gelegen zijn hem met/
brieve(n) van des(er) stadt gescreve(n) aenden meye(r) van/
haeght oft zijnen stadthoude(r) alle de selve goede/
behoirl(ijc) heeft doen leve(re)n ende den selve(n) janne/
wants dach van rechte te comp(ar)e(re)n alh(ier) inde banc/
voir meye(r) ende scepen(en) doen besceyden oft hij he(m)/
d(aer) tegen hadde willen oppone(re)n Ald(aer) hij op heden/
als ten verstreken(en) daige niet gecomp(ar)eert en es/
noch niema(n)t van zijnen wegen den voirs(creven) geleydd(en)/
comp(ar)e(re)nde ende trecht voirt versueken(de) soe/
v(er)re dat de scepen(en) van loeven(e) t(er) maniss(en) smeyes/
nae dat hen behoirl(ijc) gebleken heeft bij rapporte/
giel(is) eveloege des(er) stadt bode dexploict voirs(creven)/
gesciet te zijne gewesen hebben voir een vo(n)nisse/
Wair de wed(er)p(ar)tie des voirs(creven) geleydden niet/
en comp(ar)eert voir dopstaen smeyers en(de) d(er) scepen(en)/
datme(n) den selven geleyd(den) vand(en) voirs(creven) goeden/
houden soude inde macht van zijne(n) beleyde/
scepen(en) brieven ende leveri(n)gen alsoe v(er)re alst/
noch voir scepen(en) comen in scampno dece(m)br(is) xii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-15 by kristiaan magnus