SAL7387, Act: V°233.2-R°234.1 (400 of 885)
Search Act
previous | next
Act V°233.2-R°234.1  
Act

Transcription

2019-05-13 by kristiaan magnus
Item aelbrecht tants als clerck vand(en) grooten heylige(n)geeste/
en(de) inden name desselfs bij consente van zijne(n) meeste(re)n/
/ en(de) momboe(re)n te weten(e) he(re)n janne pynnock ridde(r)/
en(de) henr(icke) vand(er) horst en(de) joh(ann)es herdewijck renu(n)c(ians)/
diene(r) desselfs aelbrechts hebben geloeft ind(ivisim) te betalen(e)/
den mo(m)boirs vand(en) vier but(en) heyligeeste van des(er) stadt/
de so(m)me van hondert en(de) viertich rinsgulden(en) te xx st(uvers)/
den guld(en) loepen(de) mu(n)ten te weten(e) elck(en) vand(en) selve(n)/
cleyne(n) heyligeesten zijn avena(n)t der selv(er) so(m)men tot vijff/
t(er)mijne(n) navolgen(de) Te weten(e) den yersten t(er)mijn te/
derthiemesse naistcomen(de) den tweesten te liechtmesse/
d(aer)nae den derden te halfvasten d(aer)nae den vierden/
te paesschen oic d(aer)nae volgen(de) ende den lesten te/
sinxen(en) d(aer)nae v(er)volgen(de) quol(ibet) ass(ecu)[tu(m)] als voe(r) de/
vleeschprovend(en) die de groote heyligeest den voirs(creven)/
vier cleynen heyligeesten sculdich soude moegen zijn/
te leve(re)n tot s(in)[t] jansmesse naistcomen(de) ende niet voirde(r)/
Behalven dat boven des voirs(creven) steet oic den selve(n)/
cleynen heyligeesten volgen sullen en(de) elken van hen/
alsulke(n) so(m)me van pe(n)ni(n)gen als comen sullen vand(en)/
wynnen van glabbeke van des zij sculdich zijn/
vand(en) jae(re)n voirleden ind(er) maten zij des met malca(n)de(re)n/
ov(er)comen zijn ende men bevi(n)den sal uute(n) rekeni(n)gen/
d(aer)van de resten in dien wesen(de) Et p(ri)mus cor(am) cav(er)chon/
zande decembr(is) xviii
Contributorskristiaan magnus , Karel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-15 by kristiaan magnus