SAL7387, Act: V°262.3-R°263.1 (464 of 886)
Search Act
previous | next
Act V°262.3-R°263.1  
Act
Date: 1494-01-18

Transcription

2019-04-05 by kristiaan magnus
Want hubrecht vand(er) noot die nae des(er) stadt recht/
voir sijn wettich gebreck uut crachte van scepen(en) brieve(n) van/
loven(en) comen en(de) geleyt es tot allen den goeden have en(de) erve/
he(re)n ph(ilip)s wijlen van scoenhoven hee(r) van waenrode ridd(er)s/
zoe wair die gelegen zijn hem met eenen open(en) brieve van/
des(er) stadt gescreven aen allen officie(re)n oft hue(re)n stedehoude(re)n/
alle deselve goede behoirlijck heeft doen leve(re)n ende joncke(re)n/
henricke(n) van scoenhoven gielijse vand(er) straten als man en(de)/
mo(m)boir sijnd(er) huysvr(ouwe) en(de) hue(re)n wynnen pachtene(re)n ende/
ande(re)n dach van rechte te compare(re)n inde banck voir meye(r)/
en(de) scepen(en) van loven(en) doen besceyden oft zij he(n) tegen deselve/
leveringhe hadden willen oppone(re)n Aldair zij op hede(n)/
als ten v(er)streken(en) dage niet gecompareert en zijn noch/
oick procur(eur) van hue(re)n wegen en(de) ja(n)ne de witte als/
procur(eur) des voirs(creven) geleidde altijt compare(re)nde en(de) trecht/
voirt v(er)sueken(de) soe verre dat de scepen(en) van loven(en)/
/ t(er) manissen smeyers nae dat hen bij rappoirte en(de) cleernissen/
jan driedons des(er) stadt geswoirnen(en) bode behoirlijck ghe/
bleken heeft de voirs(creven) leveri(n)ge en(de) dach besceydinghe/
gesciet te sijne bijde offici(er)s van vilvoirden oft zijnen/
stadthoude(r) te woelue van archot oft zijnen stadthoude(r)/
van zichen(en) oft zijnen stadthoude(r) te waenrode gewesen/
hebben voir een vo(n)nesse wair de wed(er)p(ar)tie des voirs(creven)/
geleydden niet en compareert ten opstaen(e) smeyers en(de) d(er)/
scepen(en) datmen den selven geleydden houden soude inde/
macht van sijnen beleydde scepen(en) brieven en(de) leveri(n)ghen/
alsoe v(er)re alst noch voir scepen(en) comen es in scampno/
januarii xviii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-16 by kristiaan magnus