SAL7387, Act: V°272.2-R°273.1 (487 of 886)
Search Act
previous | next
Act V°272.2-R°273.1  
Act
Date: 1494-01-24

Transcription

2019-03-26 by kristiaan magnus
Vanden stoote questien ende gescille tussche(n) machiele/
clercx [vacat] aenlegge(r) t(er) eenre en(de) h(er) jacop belcx/
priest(er) ende wout(er) belcx zijn brued(er) verw(er)de(re)n t(er) ande(re)/
om der valuatien wille vand(en) xxx stuv(er)s lijfpen(sien)/
d(aer)af die aenlegge(r) versocht voldoeni(n)ge nae beg(ri)p/
van zijne(n) brieven en(de) de verweerd(er)s mey(n)den te/
gestaen(e) met lichten pe(n)ni(n)gen soe die cours hadden/
als die br(ieven) gemaict wordden ende daenlegge(r) bij/
div(er)sen reden(en) t(er) (contra)rien sustineerde besund(er) want/
die lijfpen(sie) bekent en(de) gespruyt was uut erffelijch(eit)/
hem voirmaels toebehoiren(de) en(de) van al des dien/
voird(er) aencleeft d(aer)aff zij tegen malcande(re)n gedingt/
/ hadden te zichen(en) soe v(er)re dat d(aer)op hootvairt/
alh(ier) voir scepen(en) van loeven(en) was begrepen en(de)/
tproces h(ier)van dien ov(er)bracht Hebben hen de selve/
p(ar)tien te weten(e) den voirs(creven) he(re)n jacoppe renu(n)cie(re)nde/
alle p(ri)vilegien en(de) clergien hen gesubmitteert inde/
uuytsprake van willem(me) van thienen rintm(eeste)r en(de)/
p(ro)cur(eur) he(re)n wout(er)s van elde(re)n in sulk(er) vuegen dat/
hij van p(ar)tien gescille he(m) informe(re)n sal en(de) d(aer)op/
beraden ende dair van zijn uutsprake doen bynne(n)/
acht daigen naistcomen(de) Promitt(ens) rat(um) d(omi)no jacobo/
renu(n)c(ians) uts(upra) cor(am) cav(er)chon zande januarii xxiiii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-17 by kristiaan magnus