SAL7387, Act: V°404.3 (697 of 881)
Search Act
previous | next
Act V°404.3  
Act
Date: 1494-04-14

Transcription

2019-09-17 by kristiaan magnus
It(em) jouffr(ouwe) katlijne van langrode weduwe jans wijlen de/
witte acht(er)volgen(de) en(de) om genoech te doen(e) seke(r) acten uute(n)/
braban(tsche) raide vand(er) daet des derden daighs van m(er)te/
a(n)no xciii d(aer)mede ond(er) den ande(re)n geordineert es dat de/
selve jouffr(ouwe) katlijne als impetran(te) tegen m(ijn) hee(re) den abt/
van viller als gedaighde sal mogen op hue(r) arrest/
oft procedu(r)e co(n)tinue(re)n om te comen(e) tott(er) betalinghe(n)/
van hue(re)r rinte(n) d(aer) questie om es en(de) dat op cautie/
d(aer)voe(r) goet genoech zijnde en(de) sond(er) p(re)judicie va(n)d(er)/
voirs(creven) saken en(de) materie pri(n)cipael Heeft geloeft/
inde stadt vand(er) selv(er) cautie(n) opde obligatie van/
hue(r) en(de) allen hue(re)n goed(en) beruerlijck en(de) o(n)beruerlijc/
tegewoirdich en(de) toecomen(de) wair die gelegen sijn/
oft bevonden mochten wordden eve(n)verre naemaels/
bevond(en) wordde met rechte dat zij deselve v(er)loope(n)/
pachten d(aer) questie aff es tontrechte hadde getog(en) die/
met allen coste(n) van rechte dair zij uut saken van die(n)/
inne gecondempneert mochte wordd(en) te restitue(re)n opte/
leggen en(de) te betalen tamq(uam) assecutu(m) cor(am) beert absoloe(n)s/
ap(ri)lis xiiii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-03-01 by kristiaan magnus