SAL7387, Act: V°414.2-R°415.1 (711 of 885)
Search Act
previous | next
Act V°414.2-R°415.1  
Act
Date: 1494-04-17

Transcription

2019-09-10 by kristiaan magnus
Tusschen arnde van ov(er)berch briede(r) inden vorsten kendele(r) die bijden/
raide vander stadt hadde doen ontbieden janne zedele(re) vorst(er) om/
van hem betaelt te wordde(n) van xi(½) amen dobbel biers dame/
te xxxv stuv(er)s ter goeder rekeni(n)g(en) ende den selve(n) janne die/
dair inne weygheri(n)ge dede om dat hem onder die leveri(n)g(en)/
gedaen hadde geweest zeke(r) aem vaten die te cleyn wae(re)n/
geweest ter ande(re) Aldair arndt tende(re)nde tot betaling(en) en(de)/
jan diffe(re)nde de selve hoopte recompensie vand(er) cleynich(eit)/
der vaten want arndt soe hij seyde menich pe(n)ni(n)ck van hen/
over de ii[c] croone(n) van hem gehadt mocht hebbe(n) dair onder zulk(er)/
vaten te vele meer stonden gelevert mochten wesen zijn geweest/
ende wert hem een van dien heymelijck onthaelt soe hij seyde/
uuyt zijne(n) kelde(r) corts gelede(n) als hij dat waende gaen hebben/
doen steken e(m)mer en wist de selve jan zekerlijc te segge(n)/
/ dan van een vate dat boven de duyve(n) ned(er)w(er)t hoelde dwelc/
hij eens oft twee werf gehadt hadde ende vele te cleyn was/
geweest Es geappointeert ende uuytgesproken p(ar)tien int/
lange gehoirt dat arndt hem cortsel doen sal van dat tselve/
vat alzoe te cleyn mach wesen va(n) twee reysen leveri(n)ge(n) van die(n)/
ende van des den selven arnde dat te cort blijft dat alsoe afgeslag(en)/
dat de selve jan hem d(aer)af vernuegen zall ende contente(re)n Dair af/
de he(re)n wethoude(re)n beg(er)den aen den zelve(n) arnde den selve(n) janne/
dair af te geven redelijke daige Act(um) in cons(ili)[o] op(idi) p(rese)ntibus/
oliviers horst sub(stitu)[t(is)] burg(imagistr)[is] et pluribus aliis de (con)s(ili)[o] ap(ri)lis/
xvii[a]
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-03-01 by kristiaan magnus