SAL7387, Act: V°434.3-R°435.1 (743 of 883)
Search Act
previous | next
Act V°434.3-R°435.1  
Act
Date: 1494-04-29

Transcription

2020-01-09 by kristiaan magnus
Want henrick van nyvele die nae des(er) stadt/
recht voir zijn wettich gebreck uuyt crachte van/
scepen(en) br(ieven) van loeven(e) comen en(de) geleyt es tot alle(n)/
den goeden beyde have ende erve henr(ix) van landen(en)/
en(de) katlijne(n) zijnd(er) moed(er) wed(uwe) willems wijlen/
van landen(en) zoe wair die gelegen zijn, hem met/
brieve(n) van des(er) stadt gescreve(n) aenden meye(r) van/
cu(m)ptich oft zijnen stadthoude(r) te roesbeke alle de/
selve goede behoirl(ijck) heeft doen leve(re)n ende den/
voirs(creven) henr(icke) van landen(en) ende zijnd(er) moeder/
dach van rechte te comp(ar)e(re)n alh(ier) inde banck/
voir meye(r) ende scepen(en) van loeven(e) oft zij hen/
d(aer) tegen hadde willen oppone(re)n doen besceyden/
Ald(aer) zij op heden als ten verstreken(en) daige niet/
geco(m)p(ar)eert en zijn noch niema(n)t van hue(r) wegen/
den voirs(creven) geleydde(n) comp(ar)e(re)nde ende trecht/
voirt versueken(de) soe v(er)re dat de scepen(en) van/
loeven(e) t(er) maniss(en) smeyers nae dat hen behoirl(ijck)/
/ gebleken heeft bij rappoirte giel(ijs) eveloege des(er)/
stadt geswoiren(en) bode de voirs(creven) leveri(n)ge ende/
dachbesceydinge gesciet te zijne gewesen hebbe(n)/
voir een vo(n)nisse wair de wederp(ar)tie des voirs(creven) geleydde(n)/
niet en comp(ar)eert voe(r) den opstaen(en) smeyers en(de) der scep(enen)/
datmen den selven geleydden vanden voirs(creven) goeden/
houden soude inde macht van zijnen beleyde/
scepen(en) brieve ende leveri(n)gen alsoe v(er)re alst noch/
voir scepen(en) comen es in scampno ap(ri)lis penult(ima)
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-03-02 by kristiaan magnus