SAL7387, Act: V°443.1 (758 of 882)
Search Act
previous | next
Act V°443.1  
Act
Date: 1494-05-09

Transcription

2019-09-15 by kristiaan magnus
It(em) den dach van rechte op ghiste(re)n dienen(de) en(de) bij (con)tinuatien/
op morgen dienen(de) inde banck voir meye(r) ende scepen(en)/
van loeven(en) tusschen jonche(re)n anthoenise van houthem ter/
eenre ende willem(me) van hove briede(r) ter ande(r) zijden/
hebben deselve p(ar)tien gecontinueert ende uutgestelt tot van/
morghen ov(er) xiiii nachten naistcomen(de) te mistijde om alsdan/
te dienen gelijc dien op morghen dienen soude En(de)/
de voirs(creven) anthoenis heeft voirt geloeft den voirs(creven) willem(me)/
te dien dage te bringen goede loffelijcke onderpande/
gelegen te houthem die hij alsdan voir scepen(en) van loven(en)/
veroblige(re)n zal voe(r) die drie mudden corens erfpachts/
d(aer)aff de questie tusschen hen es werdt zijnde boven allen/
co(m)mer dairvoe(re)n uutgaende zesse gelijcke mudden/
corens erfpachts Welke weerde hij anthoenis sal doen/
verifice(re)n bij scepen(en) van houthe(m) oft behoirlijck(er) c(er)tificatien/
vand(er) zelv(er) wet boven den co(m)mer dairuut gaende/
soe vele werdt te zijne Geloven(de) oic de selve jonch(e)r/
anthoenis alsdan te betalen den voirs(creven) willem(me) xxxvi/
stuv(er)s die hem noch comen vanden costen die zij tsame(n)/
op heden afge(re)kent hebben tamq(uam) ass(ecutu)m cor(am) kersmake(re)/
zande maii ix[a]
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-03-02 by kristiaan magnus