SAL7387, Act: V°467.1 (786 of 883)
Search Act
previous | next
Act V°467.1  
Act
Date: 1494-05-26

Transcription

2019-10-09 by kristiaan magnus
It(em) willem van raveschote als geleyt totten/
goed(en) d(er) wed(uwe) jans wijlen mott(en) en(de) jans/
huers soens t(er) eend(er) en(de) willem lobbe als p(ro)cur(eur)/
d(er) selv(er) wed(uwe) t(er) and(er) zijd(en) hebben uutgestelt/
alsulke(n) zake als zij teg(en) malcande(re)n uut/
staen(de) hebben voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) van des(er)/
stadt op van in sat(er)daighe naistcomen(de)/
ov(er) vi[e] weken om alsdan te dienen(e) gelijc/
den selve(n) dach van rechte soude moghen/
dienen ten daighe voirs(creven) behalve(n) dat bi(n)ne(n)/
middelen tijde sullen blive(n) in co(m)meri(n)g(en) en(de)/
rastament(en) alsulke(n) xiii[e] mudd(en) core(n)s staen(de)/
ond(er) henr(icke) heymo(n)niez oft den rechte alh(ier)/
als de selve willem uut crachte van zijne(n)/
beleye hem heeft doen leve(re)n ten wae(re) dat/
zijs and(er)s bynne(n) middele(n) tijde dien aengaen(de)/
eens w(er)d(en) cor(am) abs(oloens) zande maii xxvi
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-03-02 by kristiaan magnus