SAL7387, Act: V°92.2-V°93.1 (154 of 881)
Search Act
previous | next
Act V°92.2-V°93.1  
Act
Date: 1493-09-05

Transcription

2020-05-05 by kristiaan magnus
Hier nae volgen de [erf]goede d(aer)aff/
voe(r) in t(er)cio folio immediate p(re)ceden(ti)/
mentie gemaict es/
Ende yerst huys ende hoff mette(n) bloke d(aer)/
voe(r) gelegen houden(de) v boende(re)n oft d(aer)omtrint/
regenoete op deen zijde she(re)n strate ende de p(er)soen/
van aetrode t(er) and(er) zijden/
Item twee boende(re)n ende vijff dach(mael) lants gelegen/
aen dbloc voirs(creven)/
Item een dach(mael) lants opt mottevelt neven de/
goede jans peet(er)s te ii zijden/
Item iiii boende(re)n lants gelegen opde varent/
arndt van pere op deen zijde ende jans/
de h(er)toge/
/ Item v boende(r) op die cleyn varent regenoete/
m(ijn) jouffr(ouwe) van boeslinthe(r) ende jans goelijs kinde(re)/
op dand(er) zijde/
Item v dach(mael) lants op papengat tussche(n) de/
goede der jouffr(ouwe) van boeslinthe(r) t(er) eenre ende/
en(de) de goede jacops vrancx t(er) ande(r)/
Item i(½) dach(mael) op daspoel tusschen de goede arnts/
van pede op beyde zijden/
Item i(½) dach(mael) gelegen opten daspoel tusschen de/
goede arnts van pede op deen zijde ende de/
goede henr(ix) van meerle/
Item iiii boende(re)n op den hulsbosch tusschen de/
goede der jouffr(ouwe) van boeslinthe(r) t(er) eende(r) ende/
de strate strecken(de) te thienen weert op dander/
zijde/
Item iiii boende(r) oft d(aer)omtrint opt bosch geheete(n)/
de zijpe tusschen de goede sp(er)soens van aetrode/
op deen zijde de strate d(aer)men te thiene(n) weert/
gaet op dande(r)/
It(em) eene(n) beempt geheeten dwreebroeck houden(de)/
drie boende(re)n tusschen de goede des p(er)soens van aetrode/
t(er) eenre ende de goede(n) der jouffr(ouwe) van boeslinthe(r)/
ter ande(r) zijden/
Item drie dach(mael) lants gelegen op die baemeldek(en)/
tussche(n) de goede arnts van pede ende she(re)n strate/
Item een block lants houden(de) xiiii boende(re)n gelegen/
aen dwinhoff tussche(n) de goede mijns he(re)n van cha(n)train/
op deen zijde ende de goed(en) des jonche(re)n van lynthe(r)/
op dander zijd(en)/
Item v dach(mael) lants gelegen opt butselvelt tussche(n)/
de goede des jonche(re)n van lynthe(r) op deen zijden/
en(de) jans pet(er)s op dand(er) zijde/
Item v dach(mael) lants gelegen op orienroet tusschen/
de goede alijte(n) scaypers op deen zijde en(de) zeg(er)s/
scil scickelma(n)s op dand(er) zijde/
/ Item een dach(mael) op de co[o]uthe(r) tussche(n) de goede/
des co(m)menduers op deen zijde henr(icke) boeyen op/
dander zijde/
Item noch (½) boend(er) lants gelegen opt bramervelt/
tussche(n) de goede jans van ende en(de) she(re)n strate op/
dander zijde/
Item een bosch geheeten den aertsberch tusschen/
de goede des jonche(re)n van lynthe(r) ende die/
van kerckem op dand(er) zijde houden(de) viii boende(re)n/
Item iiii boende(re)n bosch comen(de) aen dwinhoff/
op deen en(de) de goede des co(m)me(n)duers op dand(er)/
zijde/
Item een half boend(er) gelegen inde daelstrate/
tusschen de goede des co(m)mendeurs op deen zijde/
en(de) g(er)ts pet(er)s op dander zijde/
Item eene(n) beempt gelegen te cortebroeck rege/
noete m(ijn) jonch(e)r van lynthe(r) op deen zijde en(de)/
willems briems op dand(er) zijde/
Item noch huys ende hoff metten boeg(ar)de en(de)/
met eenen wouwe(r) groot twee boende(r) gelege(n)/
inde prochie van bynckem/
Item een ca(m)me gelegen te bynckem aende/
plaetse met hue(re)n toebehoirten
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2017-01-25 by kristiaan magnus