SAL7388, Act: R°192.2 (317 of 633)
Search Act
previous | next
Act R°192.2  
Act
Date: 1495-01-14

Transcription

2021-02-19 by Roger Morias
Item m(er)ten van arsschot molde(r) woenen(e) te kyeseke(m)/
heeft geloeft arend(e) hanckart dat hij tussche(n) dit/
ende vastelavont naistc(omende) lossen ende afdoen sal alsulk(en)/
beleyt als henr(ic) ongeleege nae des(er) stadt recht ged(aen)/
heeft opde goede weyns cleynvranx tegen welke(n)/
weyne de voirs(creven) arndt zeke(r) goeden gelegen te kyeseke(m)/
oft d(aer)omtr(ent) gecocht ende gecregen heeft alsoe dat/
desselfs arnts vercregen(en) goede voirs(creven) voirtaene onge/
last ende ongepraempt zijn ende bliven sullen vanden/
selven beleyde des voirs(creven) henricx oft e(m)mer dat hij/
den selven henr(icke) in dien hebben sal dat hij tselve/
zijn beleyt geheelijc quijtschelden sal alsoe verre/
als dat den voirs(creven) [v(er)crege(n)] goeden des voirs(creven) arnts aengaet/
prout cor(am) eisdem
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-01-24 by Xavier Delacourt