SAL7388, Act: V°11.3-R°12.1 (20 of 633)
Search Act
previous | next
Act V°11.3-R°12.1  
Act
Date: 1494-07-03

Transcription

2021-02-06 by Roger Morias
Item de voirs(creven) yweyn heeft geloeft den voirs(creven) deken ende hee(re)n vand(en) cap(it)len inden name en(de) tot behoeff/
der selv(er) van zijne(n) bewinde der voirs(creven) meyerien jaerlicx/
te paessche(n) den selve(n) he(re)n vand(en) cap(it)le goede wettige/
en(de) loffelijcke rekeninge en(de) betalinge te doene vand(en)/
chijsen en(de) rechte(n) vande(n) voirs(creven) hove Ende ter/
meerd(er) sekerh(eit) van dien heeft de selve yweyn alhier/
onder wet gesedt [in een wit doesken] eene(n) scep(enen) brieff van loeven(e) dair/
mede symon mo(m)mart geheete(n) cuyp(er)e bekint heeft/
den voirs(creven) yweyne stevens twee sacken corens erfpachts/
vallende jaerlijcx opte(n) xix[te(n)] dach van meye om/
inde(n) gevalle oft hij ind(er) selv(er) rekeni(n)gen ende/
bet(alingen) der selv(er) chijse(n) ende rechte(n) gebreckelijck wae(r)/
dat zij hen d(er)aen sulle(n) moege(n) oprechten dwelck
//
de selve yweyn hen alsoe geconsenteert en(de) gewillecoirt /
heeft ende es oic vorweerde en(de) heeft geloeft de/
voirs(creven) yweyen den he(re)n voirs(creven) alle faulten vanden/
chijsen den hee(re)n goet te doene uutgenome(n) de ghene/
die hij met rechte niet gecregen en soude co(n)nen/
Behalven oick dat hij metten uuytgedaighden goede(n)/
die hij voir e(n)nige der selver chijs(en) uutwynnen/
mochte aende selve he(re)n dien uutgedaighden p(er)ceele(n)/
aengaende gestaen sal cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-01-18 by Xavier Delacourt