SAL7388, Act: V°6.2-R°7.1 (10 of 633)
Search Act
previous | next
Act V°6.2-R°7.1  
Act
Date: 1494-06-27

Transcription

2021-02-03 by Roger Morias
Item lenart zande sone wijle(n) jans en(de) mathijs/
hankin beyde woenen(de) te heddengnes in p(rese)ntia/
hebben gekint en(de) gelijt gehave(n) ende ontfanghe(n) te/
hebben van pauwelse p(ar)tial de pr(in)cipale hootd(enier)/
van alsulken drie mudde(n) corens erfpachts als den
//
selve(n) lenarde en(de) m(ar)grieten zijnd(en) sust(er) tsamen in/
deylingen vielen voir scepen(en) van loven(e) maii/
s(e)c(un)da a(n)no xcii lestleden vand(er) erfpachten en(de) erfrente(n)/
gebleven ende verstorven nae de doot en(de) aflivich(eit)/
he(re)n claes wijlen zande p(ri)est(er)s de welke de selve/
h(er) claes a(n)no lxxxviii p(ri)ma decembr(is) met scep(enen) br(ieven) van/
loven(e) vercreech tege(n) diericken wijlen oble als/
pr(in)cipael m(er)ten le saige den voirs(creven) pauwelse ende/
henr(icke) de savelon met oick allen v(er)loepen en(de) v(er)schene(n)/
pachte(n) in dein gevalle(n) van welke d(enier) en(de) v(er)schene(n)/
pachte(n) voirs(creven) de voirs(creven) lenart ende mathijs hen/
bekynne(n) vernueght en(de) voldaen te wesen Scelden(de)/
de selve p(er)soene(n) den voirs(creven) pauwelse ende ande(re)/
des quintan(cie) behoevend(e) volcome(lic) quijte Promitt(entes) null(atenus)/
alloqui sed war(andizar) erga quoscu(m)q(ue) Geloven(de) voirts de/
voirs(creven) lenart en(de) math(ijs) ind(ivisim) h(ier)inne te vernu(e)ghen(e)/
en(de) alsulck te hebben(e) de voirs(creven) m(ar)griete zande/
dat soe wa(n)neer zij tot hue(re)n daig(en) gecomen sal/
zijn insgelijcx voir scepen(en) van loven(e) comen sal/
ende den selve(n) pauwelse behoerl(ijc) quitan(cien) vanden/
voirs(creven) drie mudde(n) corens doen Ende de pr(in)cipael/
br(ieven) d(aer) van wesen(de) alh(ier) alnoch ond(er) ons liggen(de) den/
selve(n) pauwelse alsdan overgeven oft die doen a(n)nichille(re)n/
soe den selve(n) pauwelse des best believen sonder/
den selve(n) pauwelse d(aer)om in toecomen(de) tijd(en) te moegen/
oft te vexe(re)n in gheene(n) rechte geestelijc noch werlijc/
prout cor(am) graven tybe junii xxvii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-01-18 by Xavier Delacourt