SAL7390, Act: R°179.2-V°179.1 (301 of 782)
Search Act
previous | next
Act R°179.2-V°179.1  
Act
Date: 1496-11-22

Transcription

2019-05-01 by Karel Embrechts
Want pet(er) vrancke als p(ro)cur(eur) ad(ri)aens van assche/
als geleydt nae des(er) stadt recht voir zijn wettich/
gebreck uuyt crachte van scepen(en) br(ieven) van loeven(en) tot/
allen den goeden beyde have en(de) erve math(ijs) van straes/
borch soe wair die gelegen zijn inder stadt van/
loeven(en) oft bynne(n) der vrijh(eit) der selver hem met/
br(ieven) sande(re)n vanden velde vorste(r) alle de selve goede/
behoerlijc heeft doen leve(re)n en(de) den selven mathijse/
dach van rechte te comp(ar)e(re)n alh(ier) inde banc voe(r)/
meye(r) ende scepen(en) van loeven(en) doen bescheyden/
oft hij hem d(aer) tegen hadde willen oppone(re)n Ald(aer)/
hij op heden als ten daige van rechte d(aer)toe dienen(de)/
/ niet gecomp(ar)eert en es noch p(ro)cur(eur) van sine(n)t wegen/
den voirs(creven) geleydden comp(ar)e(re)nde en(de) trecht voirts/
versueken(de) soe v(er)re dat de scepen(en) van loeven(en) ter/
manissen smeyers nae dat hen behoirlijc gebleken/
heeft bij bij clernissen des voirs(creven) dieners tvoirs(creven)/
exployt gesciet te zijne gewesen hebben met vo(n)nisse/
Wair de wed(er)p(ar)tie vand(en) voirs(creven) geleydden niet/
en comp(ar)eert voe(r) den opstaen(en) smeyers ende der/
scepen(en) datmen den selven geleydden vand(en) voirs(creven)/
goeden houden soude inde macht van zijne(n) beleyde/
scepen(en) br(ieven) ende leveri(n)gen alsoe v(er)re alst noch voir/
scep(enen) comen is in scampno xxii nove(m)br(is)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-04-18 by Xavier Delacourt