SAL7390, Akte: R°256.2-V°256.1 (434 van 778)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte R°256.2-V°256.1  
Act
Datum: 1497-01-12

Transcriptie

2018-12-14 door Karel Embrechts
Allen den genen dat wille(m) vand(er) bruggen en(de)/
m(ar)griete van olmen zijn huysvr(ouw) in p(resen)tia hebben/
geconst(itueert) (et)c(etera) woute(re)n poirte(re) woenen(de) te he(re)ntals om/
inden name van hen en(de) van hue(re)n wegen behoirl(ijc)/
op te drage(n) voe(r) den wethoude(re)n van wickevorst/
alsulk(er) twee mudden roggen erfpachts als de/
voirs(creven) m(ar)griete heffende is te weten(e) deen d(aer)aff/
op seke(r) goe pet(er)s van loe ende dande(r) op seke(r)
//
goede jans goessens te wickevorst voirs(creven) gelege(n)/
ende vanden selve(n) twee mudden rogs erfpachts/
voirs(creven) tot behoeff vand(en) voirs(creven) pete(re)n van loe/
en(de) janne goessens behoirlijc te renu(n)cie(re)n te worpen/
en(de) te v(er)thijen ende die ut(er) scepen(en) oft ma(n)nen/
boeke(n) ald(aer) te laten en(de) doen uutdoen casse(re)n ende/
te nyeute doen ende den selve(n) pete(re)n en(de) ja(n)ne/
te weten(e) elken van hen in dmudde core(n)s dat/
hij sculdich es behoirlijc te goeden en(de) te vestighen/
met alle(n) solempniteit(en) van costume(n) van rechte(n)/
dair toe dienen(de) en(de) behoiren(de) ende de pe(n)ni(n)g(en)/
d(aer) aff comende tontfangen en(de) quitan(cie) d(aer)aff te/
geven ofts behoeft Hebben [de] voirs(creven) gehuysschen/
voirts geco(n)titueert (et)c(etera) den voirs(creven) woute(re)n poirte(re)/
gheerde symoens ende seghe(re)n van h(er)le woenen(de)/
te he(re)ntals aut alle hue(r) saken questie(n) ende/
gescillen die zij alsnu in aenlegg(er)s oft ver/
werd(er)s stat uutstaen(de) hebben oft naemaels/
hebben sullen moegen Alle hue(r) jairgulden/
sculden chijse(n) rinten pachten opcomi(n)gen ende/
vervallen goede beruerlijc en(de) omber(uerlijc) (et)c(etera) te verwae(re)n/
te manen teysschen opte bue(re)n ende tontfangen/
d(aer)voe(r) te panden te dagen te beleyd(en) (et)c(etera) in/
mel(iori) forma [cu(m) p(otes)tate s(ubstituen)[di]] promitt(entes) rat(um) salvo iusto calculo/
cor(am) h(er)meys borch januarii xii
Nagekeken doorkristiaan magnus
Moderatorkristiaan magnus
Laatste update:: 2017-04-19 door Xavier Delacourt