SAL7390, Akte: R°278.2 (472 van 778)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte R°278.2  
Act
Datum: 1497-01-27

Transcriptie

2019-01-02 door Karel Embrechts
It(em) daniel jans s(in)[te] pet(er)sman van loeven(en) die met br(ieven) van des(er) stadt/
gescr(even) aend(en) ond(er) drossete van brabant oft sijne(n) stadthoude(r) te/
turnhout d(aer)mede dat hij v(er)socht was te bedwingen seke(r) sijn/
dynaers geheeten lepele(re) jan vloegel heyn nijs ghijs weyns/
dries de putte(re) en(de) ande(r) tott(er) restitut(ie) van seke(r) sijne(n) tabb(ar)d(en)/
i pert i stelen(en) boghe mett(er) toebehort(en) en(de) xliiii st(uvers) in gelde/
en(de) ten ande(re)n male want deselve drossete des niet en hadde/
gedaen mett(en) iersten br(ieve) dat hij dat alnoch mett(en) ande(re)n/
br(ieven) hadde ged(aen) oft selve alh(ier) op hede(n) wae(r) gecome(n) voe(r)/
den raide alh(ier) reden(en) allige(re)n wair bij hij des niet gedae(n)/
en hadde noch en meynde te [mote(n)] doen(e) met inthumat(ien) in/
for(ma) (con)sueta heeft he(m) op hed(en) voe(r) den selven raide te/
rechte gep(rese)nteert tegen den selven drossate ald(aer) hij noch/
p(ro)cur(eur) van zijnen tweghen niet geco(m)pareet en is in/
(con)s(ili)[o] opidi cor(am) borch sub(stitu)[to] zande burg(imagistr)[is] et c(er)tis aliis/
de co(n)silio januarii xxvii
Nagekeken doorkristiaan magnus
Moderatorkristiaan magnus
Laatste update:: 2017-04-19 door Xavier Delacourt