SAL7390, Act: R°322.3-V°322.1 (534 of 782)
Search Act
previous | next
Act R°322.3-V°322.1  
Act
Date: 1497-02-26

Transcription

2019-01-15 by Karel Embrechts
Item joh(ann)es egnoy sone wijlen jans in p(rese)ntia/
heeft bekint ontfangen te hebben(e) van henricke/
egnoy al(ia)s henrot woenen(de) s(in)[t] jans gheest in afcor/
tingen vand(er) so(m)men van xlvi rinsg(ulden) te xx st(uvers) tstuc/
die hij den selven joh(ann)ese bekint schuldich te zijne/
van geleenden gelde de stucken en(de) p(ar)ceelen nae/
bescreven Ierst drie p(er)den voe(r) xxiii rinsgulden(en)/
It(em) twee coeyen voe(r) seven rinsg(ulden) It(em) drie verken(en)/
voe(r) xvi stuv(er)s It(em) een ploech een eeghde en(de) ande(r)/
harnasch d(aer) toe behoiren(de) voe(r) xxiiii st(uvers) It(em) een bedde/
voe(r) vijftich stuv(er)s It(em) heeft de selve henrick den/
voirs(creven) joh(ann)ese ov(er)gegeven en(de) mits des(er) gheeft over/
/ inde stadt vanden surplus vand(er) voirs(creven) so(m)men van/
xlvi rinsgulden(en) alle alsulk(en) scapen als de selve henr(ic)/
en(de) jan de smet van s(in)[t] jans gheest tsamen houden/
ter hellicht van gregorio den bastart alsoe v(er)re dat/
zijne(n) gedeelte vanden selven scapen aengaet Behalve(n)/
dat d(aer)enboven de voirs(creven) joh(ann)es betalen sal van wegen/
des voirs(creven) henr(ix) piro du pont de so(m)me van tusschen/
vier (en)de vijff r(ins)g(ulden) die henr(ic) den selven pirot/
schuldich sal zijn ts(in)[t] jansmisse naistc(omende) uuyt saken/
van seke(re)n thienden die hij van hem gehouden heeft/
toebehoiren(de) den cloeste(r) van euwie(r)s Ende es oic/
vorw(er)de dat de voirs(creven) joh(ann)es de selve thiende d(aer)af/
henr(ix) jairschae(re)n noch due(re)n van s(in)[t] jansmesse naistc(omende)/
over twee jair hebben ende aenverden sal tzijne(n)/
p(ro)fijte ende henr(icke) voirs(creven) ontlasten d(aer)aff cor(am) h(er)meys/
buets(ele) febr(uarii) xxvi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-04-19 by Xavier Delacourt