SAL7390, Act: R°341.2 (561 of 782)
Search Act
previous | next
Act R°341.2  
Act
Date: 1497-03-13

Transcription

2019-01-20 by Karel Embrechts
Item mychael de breetzijp en(de) (christi)ne nagels zij(n) huysvr(ouwe)/
docht(er) anth(onis) wijlen nagels als naiste oir ende ergename/
(christi)nen wijle(n) nagels sust(er) als zij leefde des voirs(creven) wijlen/
anthoenijs en(de) huysvr(ouwe) he(n)r(ix) de pruyte(re) in p(rese)ntia hebben/
gekint ende gelijt dat de selve henr(ic) de pruyte(re)/
hen uutgecocht heeft van alle(n) alsulk(er) vliegen(de) erve(n)/
als hen bijd(er) doot d(er) voirs(creven) wijlen (christi)nen v(er)schene(n) zijn en(de)/
de welcke de selve henr(ic) tochtelijc besittende was om/
en(de) voe(r) een seke(r) so(m)me van pe(n)ni(n)g(en) d(aer)aff zij hen vand(en)/
selven henr(icke) de pruyte(re) bekint hebbe(n) volcomel(ijc) vold(aen) ende/
genoech geschiet te zijne Scelden(de) d(aer)aff volcomel(ijc)/
quijte den selven henr(icke) ende zijne(n) erve(n) en(de) nac(omelingen) en(de)/
alle ande(r) des quitan(cie) behoeven(de) promitt(ens) nullaten(us)/
alloqui sed semp(er) sat(is) siquid prout cor(am) buets(ele)/
baets m(ar)tii xiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-04-19 by Xavier Delacourt