SAL7390, Act: R°363.3-V°363.1 (588 of 782)
Search Act
previous | next
Act R°363.3-V°363.1  
Act
Date: 1497-03-31

Transcription

2019-01-25 by Karel Embrechts
Item want tgodshuys van meeghdendale bij oplynthe(r)/
januarii penulti(m)a lestleden voir scepen(en) van loeven(en) uut/
gegeven heeft woute(re)n druys en(de) willem(me) everarts/
de thiende van opvelpe den selve(n) godsh(uyse) toebehoiren(de)/
eene(n) t(er)mijn van acht jae(re)n om en(de) voe(r) vijftich tienssche(n)/
/ sacken corens ende vijftich thienssche sacken even(en)/
jairlijcx te bet(alen) den voirs(creven) joese nijs gelijc den/
scepen(en) br(ieven) d(aer)aff zijnde dat nairde(r) uutwijst/
Soe heeft de selve joes nijs geloeft en(de) toegeseet/
den voirs(creven) zijne(n) medeborgen ende elken van hen/
dat hij allet dontfanck dat hij den voirs(creven) t(er)mijn/
due(re)nde d(aer) aff heffen ende ontfangen sal alleene/
beke(re)n sal tot behoeff vand(en) jairlijche(n) betalingen/
ende lossingen der voirs(creven) erfrinten van vier rinsg(ulden)/
en(de) dertich stuv(er)s erff(elijc) bij hen gelijc bekint als/
voirs(creven) es tot hue(re)r ald(er) ontlastingen behoeff vande(n)/
selven co(m)me(r) sond(er) elde(r) te beke(re)n prout cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-04-19 by Xavier Delacourt