SAL7390, Act: R°383.2-V°383.1 (622 of 782)
Search Act
previous | next
Act R°383.2-V°383.1  
Act
Date: 1497-04-11

Transcription

2019-01-30 by Karel Embrechts
Want her gielis van cortbeke geheeten de mu(n)te(re) p(ri)este(r)/
als procur(eur) gielis van cortbeke geheeten de mu(n)te(re) zijns/
vaders geleidt zijnde nae des(er) stadt recht voir zijn/
/ wettich gebreck uut crachte van scepen(en) brieve(n) van loeven(en)/
tot allen den goeden beide have ende erve baudewijns/
wijlen smale gielles en(de) baudewijns smale zijnd(er) zonen/
ende engelberts herdincx soe wair die gelegen zijn/
hem met brieven van des(er) stadt gescreven aenden/
meye(r) van graven oft zijnen stadhoude(r) alle de selve/
goede behoirlijck heeft doen leve(re)n ende der weduwe(n)/
des voirs(creven) wijlen baudewijns smale des ouden engelb(er)de/
herdincx ende janne van heusdain dach van rechte/
alhier te compare(re)n inde banck voir meye(r) en(de) scepen(en)/
van loeven(en) oft zij hen dairtege(n) hadden willen/
oppone(re)n bescheiden es geweest Aldair zij niet/
gecomp(ar)eert en zijn noch nyemant van hue(re)n wegen/
ende de voirs(creven) geleidde compare(re)nde trecht voirt/
versocht heeft soe verre dat de scepen(en) van/
loeven(en) t(er) manissen smeyers nae dat hen behoirlijck/
heeft gebleken bij cleernissen pet(er)s de fontenguy/
meyers van graven de voirs(creven) leveri(n)ge ende/
dachbescheidi(n)ghe behoirlijck geschiet te zijne/
vo(n)nislijck gewijst hebben datmen den selven/
geleidden vanden voirs(creven) goeden houden soude inde/
macht van zijne(n) voirs(creven) beleide scepen(en) brieven en(de)/
leveri(n)gen alsoe v(er)re alst noch voir scepen(en) comen is/
in scampno aprilis xi[a]
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-04-25 by Xavier Delacourt