SAL7390, Act: R°386.1-V°386.1 (627 of 782)
Search Act
previous | next
Act R°386.1-V°386.1  
Act
Date: 1497-04-14

Transcription

2019-01-30 by Karel Embrechts
Nae dien jan pierot poirte(r) alh(ier) voe(r) den raide vand(er) stat/
te rechte betogen heeft colart pole meye(r) van leloz aengaen(de)/
drie r(ins)g(ulden) eens die hij seyt dat onder den meye(r) ende wet/
ald(aer) staen(de) wae(re)n en(de) geset hadde(n) geweest bij ja(n)ne scarnier/
tot zijne(n) behoef bege(re)nde d(aer)af betaelt te zijne (et)c(etera) D(aer)op de/
wederp(ar)tie tselve ontkynt heeft seggen(de) datme(n) niet bevi(n)den/
en soude dat e(n)nige pe(n)ni(n)gen bij ja(n)ne scarnet soe dae(n)legge(r)/
seyde ald(aer) geset wae(re)n ende dat h(er) jacop baillu vand(en)/
walssche(n) lande die pe(n)ni(n)gen aen den voirs(creven) ja(n)ne scharnet/
beslagen hadde als geconfisqueert ind(er) mate(n) de selve/
baillu dat met sijne(n) br(ieven) alh(ier) hadde(n) gecr(even) mits dien dat/
de voirs(creven) jan ten wille vanden hee(r) gewesen was/
zijne(n) live aengaen(de) bij scep(enen) van nyvele mits seke(re)n/
zijne(n) exessen en(de) alsoe lief en(de) goet verbuert hadde/
en(de) dat alsoe de selve tonrecht bij he(m) geruert wordde/
eysschen(de) borg(en) voir zijn costen want de voirs(creven)/
jan pierot niet solve(n)t en was soe hij seyde als dat/
de wethoude(re)n p(ar)tie(n) tot hue(re)n thoen(en) leggen(de) oic inne/
de voirs(creven) verweerde(r) dat de voirs(creven) jan pierot was/
inden ban en(de) alsoe niet age(re)n en mocht Dwelc ten/
daige p(ar)tie(n) in weerzijd(en) gep(re)figeert tot hue(re)n thoene/
de voirs(creven) meye(r) heeft doen bliken vand(er) voirs(creven)/
exco(mmun)icac(ie) gebuert t(er) instan(tie) va(n) meest(er) ja(n)ne wynckel/
sonder dat de voirs(creven) jan pierot d(aer)af absolutie heeft/
co(n)ne(n) gethoene(n) p(er)siste(re)nde alsoe dat hij egheenssins/
alnoch in recht ontfancbaer en was en(de) dat de/
selve verweerde(r) alsoe gelice(n)cieert soude wordd(en)/
vand(en) gerichte alh(ier) en(de) dat he(m) bijd(en) selve(n) ja(n)ne/
/ pierot op geleet soude wordd(en) alle zijn costen ter/
causen van des(er) geleden Es get(er)mineert en(de) uuytgesproke(n)/
dat gem(er)ct de exco(mmun)icac(ie) voirs(creven) desselfs jans pierot in/
zijnen p(er)soen gedaen t(er) instan(tie) als voe(r) gelijc dat bleke/
dat hij noch t(er) tijt niet ontfancbaer en was om in rechte/
en(de) met zijne(n) voirnemen(en) tot nu in des(er) bij he(m) gedaen/
tegen zijn p(ar)tie voirs(creven) te moegen procede(re)n en(de) alsoe/
in die(n) v(er)doelt was in cons(ili)[o] op(idi) ap(ri)lis xiiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-04-25 by Xavier Delacourt