SAL7390, Act: R°71.2-V°71.1 (131 of 782)
Search Act
previous | next
Act R°71.2-V°71.1  
Act
, eerste 10 lijn in lat
Date: 1496-09-10

Transcription

2019-10-31 by Karel Embrechts
Villicus lovanien(sis) median(tibus) scabinis lovan(iensibus) adduxit/
godefridu(m) h(er)meys t(am)q(uam) ma(m)burnu(m) et engelb(er)tu(m) egnoy/
tamq(uam) cle(r)icu(m) mense s(an)c(t)i sp(irit)us s(an)c(t)i petri lovan(iensis) ad/
om(n)ia et sing(ula) bona i(m)mo(bili)[a] et he(re)d(itari)[a] joh(ann)is filii/
masseloen del vail ubicu(m)q(ue) locoru(m) tam infra
//
lovaniu(m) q(uam) extra in p(at)ria braban(tie) sit(a) in ma(n)s(ionibus)/
do(m)ib(us) curt(ibus) t(e)r(ris) ar(abilibus) prat(is) pascuis silvis vineis/
census t(re)censa redd(itibus) et suis p(er)tinen(tiis) univ(er)s(is) pro/
c(er)t(is) recog(nitionibus) et p(ro)miss(ionibus) (con)sc(ri)pt(is) in l(itte)ris scabinor(um)/
lovanien(sium) quaru(m) tenor sequit(ur) in hec verba/
It(em) jan sone masseloen del vail woenen(de)/
te ardenelle heeft genome(n) ende bekint/
genomen te hebben(e) voir hem zijne(n) erven ende/
nacomeli(n)gen tegen de p(ro)visoirs ende mo(m)boirs der/
tafelen sheylichsgeest van sinte pet(er)s te loeven(en)/
met wille ende consente der borg(er)meeste(re)n en(de) raide/
der stadt van loeven(en) thoff met huysen hoven/
boeg(ar)den wynnen(de) lande en(de) allen ande(re)n toebehoe(re)rten/
toebehoiren(de) den voirs(creven) heylige(n)geeste gelegen te ardenelle/
gelijc de voirs(creven) masseloen die goede in pechtingen/
voirmaels gehouden heeft erff(elijck) te houden en(de) te besitte(n)/
vand(er) voirs(creven) tafelen opden co(m)mer ende last dair/
van voir uuytgaen(de) te gewoenlijcken tijde te bet(alen)/
ende voirtaen om tweelf mudden rocx goet/
en(de) payabel wael bereyt met wa(n)ne en(de) vloegele(n)/
wel berey der maten van loeven(en) alle jae(re) s(in)[te]/
andriesmesse ap(oste)ls inden wint(er) te betalen en(de) int/
huys der voirs(creven) tafelen te loeven(en) te leve(re)n erffelijc/
en(de) e(m)mermeer den rentmeest(er) der selv(er) tafelen en(de)/
telken t(er)mijne als v(er)volghde schout Et (si)[c] ulterius p(ro)ut/
h(abetu)r julii xvi li(br)[o] lxiiii Et h(ab)uit que(re)las hiis int(er)f(uerunt)/
h(er)meys buetsele septembr(is) decima
Contributorskristiaan magnus
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2017-04-18 by Xavier Delacourt