SAL7390, Act: V°246.2-R°247.1 (426 of 780)
Search Act
previous | next
Act V°246.2-R°247.1  
Act
Date: 1497-01-02

Transcription

2018-11-21 by Karel Embrechts
Tusschen jouffr(ouwe) a(n)nen switten t(er) eenre ende/
janne gheerma(n)s t(er) ande(re) es overdragen bijden/
raide vand(er) stadt aengaen(de) eene(n) nyeuwe(n) [mole(n)]steen/
gecocht inde amoele(n) die boven tprofijt gecome(n)/
vand(en) twee ouden vercochte(n) moelesteen(en) met seke(re)n
//
rep(ar)atien soe vele gecost heeft dat der voirs(creven)/
jouffr(ouwe) vie(re)ndeel dairaff te laste compt van zesse/
rinsgulden(en) dair voe(r) de v(er)coepe(r) vand(en) selven/
nyeuwe(n) steene gescapen soude moegen zijn schade/
ende last te doene ende alh(ier) d(aer)om te moten come(n)/
leysten Dwelc jan begheerde te v(er)hueden(e) en(de) v(er)sochte/
dat zij hue(r) voirs(creven) zesse rinsgulden(en) leyde ende/
betaelde alsoe dat dair inne gheen gebreck en/
wae(r) (et)c(etera) dat de selve jouffr(ouwe) d(aer) af voldoen/
sal in tijts ende in vreij alsoe dat alle scade/
verhuedt wordde ende oft de voirs(creven) v(er)coepe(er) vand(en)/
selven steene d(aer) om quame scade doen ende leysten/
dat zij d(aer) af den last ende scade alleene dragen/
soude Behoud(elijc) al en quame hij niet tusschen/
dit ende liechtmesse naistc(omende) dat zij nochtans/
den selven liechtmesse naistc(omende) de selve zesse/
rinsgulden(en) den voirs(creven) janne gheerma(n)s uutreycke(n)/
ende betalen sal tamq(uam) ass(ecu)[tu(m)] in (con)silio opidi/
p(rese)ntib(us) ambob[(us)] burg(imagis)[tr(is)] d(omi)no joh(ann)e pynnock judoco/
de oirbeke joh(ann)e de hoelair et plu(ri)ib(us) aliis de/
(con)s(ili)[o] januarii s(e)c(un)da
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-04-19 by Xavier Delacourt