SAL7390, Akte: V°279.2 (474 van 778)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte V°279.2  
Act
Datum: 1497-01-30

Transcriptie

2019-01-02 door Karel Embrechts
Item de voirs(creven) goirt vand(er) rivie(re)n en(de) gehuyssche(n)/
in p(rese)ntia hebben bekint wettelijc vercocht te/
hebben(e) bij manie(re)n van p(er)mutacien ende ma(n)geli(n)gen/
den voirs(creven) claese van potsuynsb(er)ge de voirs(creven)/
erfrinte van tweelf rinsg(ulden) vallen(de) en(de) op de/
goede ende pande als voe(r) met allen den conditien/
vorw(er)den geluften actien ende toeseggen(en) dat/
zij dair inne en(de) inde selve br(ieven) hebben oft/
hebben moegen in e(n)nig(er) manie(re)n Wair bij zij/
den selven claese getra(n)sporteert en(de) ov(er)gegeven/
hebben ende mits des(er) transporte(re)n ende geven/
over den selven claese voir hem en(de) zijnen/
nac(omelingen) alle de selve actie ende p(ro)p(ri)eteyt en(de)/
recht geven(de) den selve(n) volcomen macht/
ende zunderlinge bevel sonder e(n)nich wed(er)roepen/
oft wed(er)seggen d(aer) inne te behouden de selve/
erfrinte ende alle conditie(n) vorw(er)den en(de) geluften/
d(aer)inne begrepen in al ende in deele en(de) elc besu(n)d(er)t/
te manen teysschen opte bue(re)n en(de) tontf(angen) d(aer) voe(r) te/
panden te daigen te beleyd(en) rasta(men)[ten] te doen leggen die met/
rechte texeque(re)n en(de) te v(er)volgen in mel(iori) for(ma) promitt(ens) rat(um) absq(ue)/
calculo cor(am) eisd(em)
Nagekeken doorkristiaan magnus
Moderatorkristiaan magnus
Laatste update:: 2017-04-19 door Xavier Delacourt