SAL7390, Akte: V°290.2 (490 van 778)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte V°290.2  
Act
Datum: 1497-02-03

Transcriptie

2019-01-07 door Karel Embrechts
Allen den genen dat joes absoloens in p(rese)ntia/
heeft geconstitueert gesedt volcomen macht/
p(ro)cu(r)atie ende aucto(r)iteyt gegeven henr(icke) ende/
raese de rijke gebruede(re)n machiele van doirne/
janne de witte arnde de witte joh(ann)ese coels/
willem(me) van leefdale ende [robbrechte loenijs en(de)] elken van hen besu(n)d(er)t/
bring(er) sbriefs alle ende yegewelke zijn saken q(ue)stie(n)/
ende gescillen die hij alsnu uutstaen(e) heeft oft/
naemaels sal moegen hebben voir alle gerichten/
gheestelijck ende werlijck tegen wien dat zij alle/
zijn jairgulden schulden chijsen rinten pachte(n)/
opcomi(n)gen en(de) vervallen goede beruerlijc en(de) ombe/
ruerlijck hoedanich die zijn wair die gelegen/
zijn oft bevonden sullen moegen wordden te ver/
wae(re)n te mane(n) teyssche(n) optebue(re)n en(de) tontf(angen) in mel(iori) for(ma) p(ro)mitt(entes)/
salvo iusto calculo cor(am) borch vynck febr(uarii) t(er)cia
Nagekeken doorkristiaan magnus
Moderatorkristiaan magnus
Laatste update:: 2017-04-19 door Xavier Delacourt