SAL7390, Act: V°334.2-R°335.1 (556 of 782)
Search Act
previous | next
Act V°334.2-R°335.1  
Act
Date: 1497-03-09

Transcription

2019-01-16 by Karel Embrechts
Want h(er) giel(is) van cortbeke geheete(n) de mu(n)te(re) p(ri)este(r)/
als p(ro)cur(eur) giel(is) van cortbeke geheeten de mu(n)tere/
zijns vad(er)s geleydt zijnde nae des(er) stad recht voir/
zijn wettich gebreck uuyt crachte van scepen(en) br(ieven)/
van loeven(en) tot allen den goeden beyde have ende/
erve baudewijns wijlen smale giel(is) en(de) baud(ewijns) wijlen/
smale zijnd(er) kinde(re)n ende engelb(er)ts herdincx soe wair/
die gelegen zijn hem met eene(n) open(en) br(ieve) van/
des(er) stadt gescreven aen alle officie(re)n alle de selve/
goede behoirlijc heeft doen leve(re)n ende der wed(uw)[en]/
des voirs(creven) wijlen baudewijns smale des ouden/
den voirs(creven) engelb(er)de h(er)dinck janne van heusdan/
en(de) janne giella dach van rechte te comp(ar)e(re)n/
alh(ier) inde banc voer meye(r) ende scepen(en) van loeven(en)/
doen besceyden oft zij hen d(aer)tegen hadden willen/
oppone(re)n Ald(aer) zij op heden als ten daige van/
rechte d(aer)toe dienen(de) niet gecomp(ar)eert en zijn noch/
niema(n)t van hue(re)n wegen den voirs(creven) geleydden com/
p(ar)e(re)nde ende trecht voirts versueken(de) soe v(er)re dat/
de scepen(en) van loeven(en) t(er) maniss(en) smeyers nae dat/
hen behoirlijc gebleken heeft bij rapporte jans/
/ driedoens des(er) stadt bode tvoirs(creven) exploit geschiet/
te zijne bijden meye(r) van opp(er)baix gewesen hebben/
met vo(n)nisse wair de wed(er)p(ar)tie vand(en) voirs(creven)/
geleydden niet en comp(ar)eert voe(r) den opstaene/
smeyers ende der scepen(en) datmen den selven geleydd(en)/
houden soude inde macht van zijnen beleyde scep(enen)/
br(ieven) ende leveri(n)gen alsoe v(er)re alst noch voir scep(enen)/
comen is in scampno m(ar)tii ix[a]
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-04-19 by Xavier Delacourt